Ludvig Friberger, som har en bakgrund från reklambranschen, valde att starta Carpetvista tillsammans med Hossein Sadr, som har en bakgrund från mattbranschen och en gedigen erfarenhet av att bygga företag. De två grundarnas personligheter kompletterar vandra, Ludvig har ett logiskt analytiskt angreppssätt medan Hossein är mer holistisk i sitt tänkande. När det var dags att rekrytera fler medarbetare implementerade Ludvig och Hussein ett utpräglat mångfaldstänk redan från start.

I begreppet mångfald ingår förstås faktorer som kön, ålder och etnisk bakgrund, men Carpetvista har valt att ta begreppet ett steg längre genom att rekrytera medarbetare vars personligheter kompletterar varandra, en rekryteringsfilosofi som fungerar lika bra i små entreprenörsdrivna företag som i större företag vars kultur riskerar att stagnera om man inte lyckas rekrytera rätt typ av mångfald.

Många infallsvinklar underlättar beslutsfattandet

- Inför en ny rekrytering funderar vi alltid på vilken personlighetstyp som behöver komma in för att gruppen ska kunna öka sin effektivitet, balansera upp varandra och få nya infallsvinklar på problem.

Just möjligheten att få många infallsvinklar på ett problem är en av de stora fördelarna med att ha en grupp medarbetare vars personligheter kompletterar varandra. Ju fler infallsvinklar vi får tillgång till innan vi fattar ett beslut, desto lättare är det att fatta rätt beslut, säger Ludvig Friberger.

Personlighet väger alltså tungt i Carpetvistas rekryteringsarbete. Personens inställning till jobbet, om man är beredd att satsa på och utvecklas i sitt arbete, är också viktigt. Ludvig Friberger tror att allt fler företag kommer att lägga tonvikten på personligheten när de rekryterar i framtiden.

Avslappnade samtal kartlägger individens personlighet

Ludvig och Hussein lägger mycket tid på rekryteringen, inte minst på de rekryteringssamtal som genomförs. Där strävar man efter att skapa en god stämning där jobbsökaren kan slappna av och våga vara personlig. Under samtalets gång identifierar de individens personlighet, som i bästa fall matchar med den personlighetstyp man för närvarande behöver rekrytera.

- Självklart behöver kandidaten ha en viss grundkompetens, exempelvis språkkunskaper eller teknisk kompetens, men vår filosofi är att rätt individer med rätt grundkompetens kan lära sig det de behöver för att sköta sitt jobb på plats hos oss, säger Ludvig Friberger.

När rekryteringsprocessen är avslutad infogas medarbetarna i arbetsgrupper som i största möjliga mån kompletterar varandra personlighetsmässigt. Gruppmedlemmarna fördelar arbetsuppgifterna sinsemellan utifrån sina styrkor och täcker upp för varandras svagheter. 

Mångfald av personligheter underlättar internationell expansion

När Ludvig och Hussein rekryterar litar de till femtio procent på sin magkänsla och till femtio procent på förnuftet och logiken. De har valt att hantera all rekrytering själv, inte minst för att ett rekryteringsföretag inte har samma insyn i företagets dagliga verksamhet och de krav som ställs på medarbetarna i vardagen. En medarbetare rekryteras ofta till en position, för att senare kunna avancera till en annan position som ofta definieras efterhand.

Carpetvista är sannolikt ett av Sveriges mest globala e-handelsföretag. Drygt åttiofem procent av det Malmöbaserade företagets försäljning sker till länder utanför Sverige. Det har gått relativt smidigt att expandera internationellt, inte minst eftersom personalen representerar en kulturell mångfald som gjorde steget ut i världen relativt litet.

- Även om det förstås är positivt att rekrytera medarbetare med varierande kulturell och etnisk bakgrund så bör man akta sig för att rekrytera alltför många medarbetare från samma land. Det riskerar nämligen att skapa interna grupperingar, säger Ludvig Friberger.

Han rekommenderar andra företag att kontinuerligt fundera på vilka personlighetstyper medarbetarstyrkan behöver kompletteras med för närvarande. Nästa steg är förstås att ge sig ut i jakt på just den typen av individ.

Carpetvista har för närvarande 28 medarbetare och har en årlig omsättning på drygt 100 miljoner kronor.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.