Så kallat nätverksföretagande, där flera små företag samarbetar, har blivit allt vanligare och mer omtalat. Utifrån ett juridiskt perspektiv finns det väldigt mycket att tänka på när man ger sig in i ett sådant nätverksföretagande.

Man måste ha ett ordentligt avtal som reglerar hur man ska samarbeta, vem som ska göra vad och hur man ska hantera kostnader och vinster. Dessutom behöver man reglera vad som ska hända i framtiden eftersom förhållandena kommer att ändras. Några av de deltagande företagen kanske vill lämna samarbetat och man kanske vill ta in nya partners i samarbetet.

Diskutera igenom de här frågorna redan från början så att ni vet att ni har samma bild av hur samarbetet ska gå till, och gör det gärna i samarbete med en erfaren affärsjurist som kan hjälpa er att ställa de rätta frågorna som behöver besvaras och regleras.

En av de många frågor ni måste ta ställning till är hur ni formellt ska uppträda mot era kunder: ska var och en ingå avtal med kunderna eller ska ni skapa någon form av gemensam organisation som utåt står som avtalspart och sedan anlitar medlemsföretagen för att utföra arbetet? En bra samarbetsform som ofta glöms bort är den ekonomiska föreningen som i väldigt mycket liknar ett aktiebolag, men som t ex inte har något krav på aktiekapital.

Ibland vill man också uppträda under ett gemensamt varumärke och då blir det extra viktigt att tänka till och reglera äganderätten och användningsrätten till det varumärket. Ett sätt att göra det på kan vara att bilda en gemensam juridisk person, t ex ett handelsbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening, som har till uppgift att äga varumärket. Den juridiska personen kan sedan licensiera ut varumärket till nätverkets medlemmar.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.