En entreprenad är ett löfte att, till ett i förväg uppgjort pris mellan en beställare och en entreprenör, utföra ett arbete eller leverans inom en viss tid.

Det finns olika typer av entreprenader, exempelvis totalentreprenader eller generalentreprenader, där det finns olika standardavtal. Men när ett företag utför ett arbete till den entreprenör som arbetar för beställaren, så kallas detta företag för underentreprenör.

Visar en förhandsgranskning av mallen

Förhandsgranska mall genom att klicka på bilden.


Beställ och ladda ner mall direkt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
  • Leverans direkt.
  • Nöjd-kund-garanti = pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]

Underentreprenören arbetar åt huvudentreprenören, inte åt beställaren. De juridiska förpliktelserna är således mellan underentreprenör och huvudentreprenör. Men oftast skall beställaren (byggherren) godkänna de som av huvudentreprenören får anlitas för underentreprenader.

Det finns standardavtal som kan användas vid underentreprenader, AB-U (Allmänna Bestämmelser för underentreprenader i utförandeentreprenader) respektive ABT-U (Allmänna Bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad). Detta kallas standardavtal och mer information om dem finns här.

Vi har emellertid utformat ett underentreprenadavtal som är enkelt att tillämpa. Skulle du dock vilja använda någon av standardavtalen i branschen kan du exempelvis skriva in i vårt underentreprenörsavtal att standardavtal X gäller då frågan inte uttryckligen regleras i underentreprenörsavtalet.

Juristens bästa tips för korrekt avtal för samarbete med underentreprenör

För det första, om du vill använda ett standardavtal vid underentreprenader (se i vår presentation om ämnet) och du vill att detta standardavtal ska gälla som ”utfyllande rätt”, dvs. då vårt underentreprenörsavtal inte uttryckligen reglerar ämnet ifråga, så ska du välja ett standardavtal för underentreprenad som är så likt som möjligt det standardavtal som entreprenören har med byggherren.

Följande sådana kopplingar finns:

AB-U 07 hänvisar till AB 04

ABT-U 07 hänvisar till ABT 06

AFU 99 hänvisar till AB 92

AFTU 99 hänvisar till ABT 94

Gällande klausul 3.1-2 i vår mall bör det arbete som ska utföras beskrivas i en bilaga till huvudavtalet. Gällande tidsplanen i klausul 4 finns vitesbestämmelser vid brytande därav i klausul 10. Observera i övrigt att det finns många X angivna i avtalet där ni ska ange bilagor eller skriva in uppgifter.

Om det är så att någon bestämmelse inte finns om ett specifikt ämne i vårt underentreprenörsavtal och ni inte har hänvisat till ett standardavtal i branschen med avsaknad av bestämmelse därom och underentreprenörsavtalet ingås mellan näringsidkare och konsument så gäller konsumenttjänstlagen. Är vidare någon bestämmelse i detta underentreprenörsavtal till nackdel för konsumenten i jämförelse med bestämmelse i konsumenttjänstlagen som reglerar samma område, så gäller konsumenttjänstlagen. Detta framgår av 3 § konsumenttjänstlagen som lyder enligt följande:

Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen.

Beställ och ladda ner mall direkt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
  • Leverans direkt.
  • Nöjd-kund-garanti = pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.