De som har fått besked om kvarskatt i år ska betala nära 24 miljarder kronor. Av dessa är det 6,3 miljarder som ska betalas av personer över 65 år, varav de flesta har pension. Att pensionärer ofta får kvarskatt beror på att pensionen kommer från flera utbetalare. Då är regeln att huvudutbetalaren ska dra skatt enligt skattetabell, medan övriga utbetalare ska dra 30 procent i skatt.

– Det är viktigt framför allt för nya pensionärer att se över sin skatt, så att kvarskatten inte blir en överraskning, säger Emelie Köhn, deklarationssamordnare på Skatteverket.

Nya regler i år gör att den som går i pension vid 65 års ålder får vänta längre på det förhöjda grundavdraget. Från och med i år måste du ha fyllt 66 år vid årets ingång för att få avdraget. Det kommer ytterligare en förändring år 2026 som påverkar den som ska gå i pension. Från och med år 2026 ska du vid årets ingång ha fyllt 67 år för att få det förhöjda grundavdraget.

– Det är en sak som den som planerar sin pension behöver veta och vara förberedd på. I och med den ändrade riktåldern för pension är det ännu viktigare att titta på hur pensionen påverkar vilken skatt du ska betala, säger Alem Resulovic, sektionschef på Skatteverket.

Det går att undvika kvarskatt genom att exempelvis be den som betalar ut lön eller annan ersättning, som till exempel pension, att dra mer skatt under året. För att undvika kvarskatt går det också att begära skattejämkning.

För den som fick slutskattebesked i juni gäller att kvarskatten ska vara betald senast den 12 september. Det går bra att betala redan nu eller dela upp betalningen. Hela beloppet ska finnas på skattekontot på förfallodagen. Det går att betala med Swish eller bankgiro.

För den som fick slutskattebesked i augusti gäller att skatten är betald den 13 november. Datumet som gäller framgår av slutskattebeskedet.

Se även: Kostnadsräntor och intäktsränta skattekonto: Framräknade jämförelseräntor


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.