Psykologisk orientering - enkla lösningar på komplexa problem

1
Psykologisk orientering ger dig en snabb, effektiv och varaktig lösning på dina livsproblem. Kartan –Den visuella överblicken är det unika verktyget som ger dig goda förutsättningar att lösa ditt problem. Kartan visar gamla tankemönster och visar vägen till de nya tankemönster som ska skapas. Samma karta gäller i stort sett för all komplexitet och de flesta av psykets tillstånd är komplexa. Individen/gruppen får kartförståelsen genom att utbilda sig först och därefter arbeta med kartan tillsammans med mig.

Du har i och med kartutbildningen huvudansvaret för din egen process, jag finns med som stöd hela vägen ända in i mål.

Bli fri från dina livsproblem ovanligt snabbt och enkelt, oavsett om det handlar om medarbetare i ditt företag eller i ditt privatliv så är kartan nödvändig för att upplösa komplexitet effektivt!
Kartan tillsammans med min vägledning löser ditt tillstånd av bl.a...

- Ångest

- Alkoholproblem

- Depression

- Relationsproblem

- Ätstörningar

- Viktproblem

- Spelberoende

- Mobbning
Tedestrand

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.