Ökad trygghet för egenföretagare i sjuk- och föräldraförsäkringen

822
48
Företagares sociala skyddsnät ska förbättras genom en utveckling av trygghetssystemen. Trygghetssystemen omfattar arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkringen. Förändringarna ska göra övergången mellan att vara anställd och starta eget företag enklare.

Socialförsäkringsutskottet har behandlat de delar av beslutet som handlar om sjuk- och föräldraförsäkringen. Förändringarna berör främst egenföretagare.

Förändringarna innebär i huvudsak:

    [li]Under de två första åren ska en nybliven företagare ha rätt till en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som minst motsvarar vad en anställd person skulle få för ett liknande arbete.[/li]
    [li]Egenföretagares sjuk- och föräldrapenning ska i fortsättningen inte begränsas till vad en anställd skulle ha fått i lön för ett liknande arbete. Ersättningen baseras på nettoinkomsten i företaget.[/li]
    [li]Egenföretagare ska kunna ta ut tillfällig föräldrapenning på villkor som mer liknar dem som gäller för anställda.[/li]
    [li]Karenstiden för sjukpenningen utökas från en till sju dagar för egenföretagare. Samtidigt sänks företagarnas egenavgift till sjukförsäkringen. Företagaren ska kunna välja en längre karenstid.[/li]
    [li]Alla arbetsgivare ska kunna få ersättning från Försäkringskassan för höga sjuklönekostnader. Ett högkostnadsskydd för de anställdas sjuklönekostnader införs därför.[/li]


Förslagen träder i kraft den 1 juli 2010.
1324
2
[i]Karenstiden för sjukpenningen utökas från en till sju dagar för egenföretagare. Samtidigt sänks företagarnas egenavgift till sjukförsäkringen. Företagaren ska kunna välja en längre karenstid.[/i][br][br]Det kallar inte jag en ÖKAD TRYGGHET utan en rejäl försämring. Och särskilt om dom kräver sjukintyg från dag 7 dvs första dagen man får sjukpenning. [br][br]Hans[br]
2360
37
2001 var jag sjuk 7 dagar och 2002 6 dagar, det är bra att vara frisk när man är företagare, Man får betala en förfärlig massa pengar men har inte tid att vara sjuk och framför allt mer än en hel vecka. Man hade SGI redan tidigare, det var bara att gemene man inte kände till det och det var upp till 5 år, så vari består förbättringen där, Nada.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.