Möjligheter för riskkapital trots svagare konjunktur

822
48
Investeringstakten ökade och värdet av riskkapitalbolagens avyttringar blev rekordhögt under 2007. Det visar den senaste rapporten om riskkapitalbolagens aktiviteter under fjärde kvartalet och fjolåret, som har sammanställts av Nutek, Svenska Riskkapitalföreningen och Innovationsbron.

Sju av tio riskkapitalbolag räknar nu med en försämrad konjunktur, men ser goda investeringsmöjligheter på längre sikt. Satsningarna på miljö- och energirelaterad teknik, cleantech, har kommit i gång på allvar.

Drygt 100 miljoner i avyttrat belopp
Riskkapitalbolagens investeringar ökade i fjol med sju procent till 49 miljarder kronor. Flera större börsnoteringar och försäljningar till andra riskkapitalbolag ledde till att värdet av avyttringar blev rekordhögt. Riskkapitalbolagen gjorde avyttringar för nästan 102 miljarder kronor jämfört med 39 miljarder kronor året innan. Den genomsnittliga innehavstiden för de avyttrade bolagen var 4,6 år. Riskkapitalbolagen har i genomsnitt fått cirka 4,5 gånger pengarna för de avyttringar som gjordes under året.

70 procent av riskkapitalbolagen tror på en försämring av konjunkturen och merparten är negativa till avyttringsmöjligheterna under de kommande 12 månaderna. Men bolagen ser också investeringsmöjligheter. Sammanlagt 78 procent uppger att det finns tillräckligt många bra företag att investera i och 85 procent säger att de kommer att investera mer eller lika mycket kapital 2008 som 2007.

Under fjolåret ökade utköpen av mer mogna företag, så kallade buyoutinvesteringar, med 14 procent till 42,5 miljarder kronor trots ett svagt fjärde kvartal. Investerat belopp inom tillväxtfaserna minskade med 13 procent till knappt 5,6 miljarder kronor 2007.

Rekordår även för investeringar
De offentliga aktörerna som finansierar tillväxtbolag i tidiga skeden finansierade drygt 3700 företag eller projekt med knappt 350 miljoner kronor under helåret 2007. Antalet investeringar i cleantech ökade från 28 stycken 2006 till 61 stycken i fjol och det investerade beloppet ökade med drygt 30 procent till 357 miljoner kronor .

- 2007 blev ett rekordår vad gäller investeringar men framför allt för avyttringar med dryga 100 miljarder kronor i avyttrat belopp med en mycket god avkastning. Riskkapitalbolagen står nu starka att investera och ser goda möjligheter i en svagare konjunktur säger Tom Berggren, vd i Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA.

Ladda hem rapporten här>>>

Källa: Nutek
2360
37
Att den svenska exporten är hög till Lettland skivs det ju om ibland. Inom bygg och bostads händer det mycket där svenska företag är inblandade, och än finns det marknad för lång tid framöver.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.