Rättigheter som delägare

0
Hej

Jag och min x-sambo startade ett AB i juli ifjol som går mycket bra och jag äger 40% och han 60% nu efter separation mellan oss så kräver han att jag skall sälja min del till hans son. Dock så har jag varit den som skött det administrativa inom företaget och vi var överens om att jag skulle fortsätta med de delar jag gjort så länge jag är delägare. Nu säger han att han skall ta över i princip allt för han äger 60% och är den som beslutar i företaget. Även när det gäller att anställa personal m.m Jag har inget att säga till om. Är det verkligen så. Har jag inga lagliga rättigheter fast jag äger enbart 40%. Jag har sagt nej att jag accepterar inte hans enväldig beslut igen och jag skall sköta det jag gjort så länge jag är delägare. Finns det någon lagparagraf jag kan luta mig emot och informera honom om att han inte har denna rätt... tacksam för snabbt svar om det går
1009
211
Hej, Jag tycker att man alltid ska ha ett aktieägaravtal när man är flera delägare. Det är just i fall som dessa de behövs och vore guld värda. Har ni inte det? Då kan du börja att kolla vad som är inskrivet i bolagsordningen ang återköp osv. Där kan man reglera vissa förhållanden ang övertagande eller försäljning av aktier. Det innehåller visserligen inte något tvång att sälja, men kan reglera vissa förhållanden ifall man vill sälja. I övrigt finns det ett minoritetsskydd i lagen, men det reglerar bara rätt till utdelning. Så det är rätt begränsat. Man kan aldrig tvinga någon att sälja om man inte har det inskrivet i aktieägaravtal. Däremot så är det majoriteten som väljer styrelse, vd mm. Och äger du bara 40% kan du bli helt utmanövrerad ur styrandet. Har du anställningsavtal kan du ha en viss chans att hålla dig kvar som anställd, men det är tämligen lätt att manövrera runt. Du har alltid rätt att delta på årsstämma och lägga din röst, men det är ju sannolikt att du röstas ner. Ang pris vid försäljning så är inte det heller så enkelt utan aktieägaravtal. Du kan ju kräva vad du vill och de kan inte tvinga dig att sälja, men risken är att du blir sittande utanför med aktier som inte ger dig något.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.