Faktura problem

29
Hejsan

Gick igenom papperna i min fars firma för ett par månader sedan och upptäckte att det låg en faktura som var obetald på 50 000SEK.
Vi driver ett familje företag på en mindre ort och pappa har ringt och talat ett antal gånger med kunden som lovat att reglera skulden vid varje samtal. Han drog sen till Norge och pappa glömde mer eller mindre bort det.
Jag tog tag i detta och ringde personen i fråga och han lovade igen att reglera skulden. Efter ett par dagar så fick vi ett brev på posten från hans jurist där han skriver att han inte tänker eller vill betala på grund av att det gått mer än tre år  rtfm Grrrrr

Har jag någon chans att driva in dessa pengar eller är det kört för oss?

Hoppas någon vill svara
Mikka

27
Är kunden en enskild person eller ett företag? Detta har stor betydelse för dina chanser att driva in skulden.[br][br]Huvudregeln att en fordran preskriberas 10 år efter dess tillkomst, men för konsumentfordringar gäller dock en kortare, treårig preskriptionstid.[br][br]För att en fordring ska betraktas som konsumentfordring gäller att den tjänst som fordringen avser har:[br]1. tillhandahållits av en näringsidkare[br]2. denne har utfört tjänsten i sin yrkesmässiga näringsverksamhet[br]3. den som näringsidkaren utfört tjänsten åt är en konsument, samt att konsumenten har tillhandahållit den för huvudsakligen enskilt bruk.[br][br]Allt detta går att läsa i 2 § Preskriptionslagen
www.startaebutik.se
589
Å andra sidan. Samma lag:[br][br][quote]5 § Preskription avbryts genom att[br]1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,[br]2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller[br]3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Lag (2006:698).[br][br] 6 § Om preskription har avbrutits genom erkännande, krav eller erinran, löper en ny preskriptionstid enligt 2 § från dagen för avbrottet.[/quote][br] [br]
29
Tack för era svar[br][br]Med andra ord kan jag kräva in pengarna enligt Jörgen. Problemet blir bara att bevisa att nummer ett har hänt. Det lär jag aldrig kunna göra  Grrrrr. Tråkigt när folk utnyttjar farsan för att han är snäll.[br]Mikka

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.