Projektanställa motsv?

9
Kan jag projektanställa användare på min hemsida som utför uppgifter åt mig (svarar på SMS)? De kommer få en liten ersättning på inte mer än någon hundralapp i månaden. Jag kommer att ha många användare och vill inte hamna i situation där jag måste heltidsanställa dem då deras uppgifter är beroende av hur många SMS som kommer in.

Projektanställnig eller kanske allmänn visstidsanställning?
Finns det någon annan provisionsbaserad anställning?
 
193
Jag återkommer till dig efter att ha kikat i LAS som kom juli 2007. Den är betydligt enklare att följa en den som gällde innan. Det som är strängt med nya LAS är att arbetsgivare inte får "hoppa" mellan olika anställningsformer, dvs först får personen gå 5 månaders provanställning, sedan 3 månaders projektanställning osv.
193
[size=10pt][b]Tre grundpelare i lagen om anställningsskydd[/b][/size][br]1. Lagen om anställningsskydd reglerar de typer av anställningsformer som finns:[br][br]- för allmän visstidsanställning,[br]- för vikariat,[br]- för säsongsarbete, och[br]- när arbetstagaren har fyllt 67 år.[br]- samt provanställning [br][br][b]Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än tre år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. [/b] [br][br][i]Denna sista text ändras från 1 jan 2008 till:  Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.[/i][br][br]2. Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl måste det finnas saklig grund för att uppsägningen ska vara giltig. Arbetsbristen kan bero på brist på pengar, arbete eller intresse att driva verksamheten vidare.[br][br]3. Den sista grundpelaren är turordningsreglerna. Idag är det anställningstiden som är avgörande, men lagen ger utrymme för hänsyn till vilka kvalifikationer som behövs för att klara av arbetet.[br][br][hr][br][i]Detta kanske låter kort och enkelt, men det finns mycket praxis och tolkningar kring det här. [/i] [br][br][color=green][size=10pt][b]Om du vill slippa personal- och arbetsgivaransvaret helt, kan du ju begära att alla de du jobbar med åtminstone har enskild firma och F-skattebevis registrerat, och på så sätt jobba i ett företagarnätverk. Det är många företagare som väljer detta, särskilt om man har enskild firma själv.[/b][/size][/color]
190
[quote author=Sabio link=topic=3219.msg14706#msg14706 date=1196236616][br]Kan jag projektanställa användare på min hemsida som utför uppgifter åt mig (svarar på SMS)? De kommer få en liten ersättning på inte mer än någon hundralapp i månaden. Jag kommer att ha många användare och vill inte hamna i situation där jag måste heltidsanställa dem då deras uppgifter är beroende av hur många SMS som kommer in.[br][br]Projektanställnig eller kanske allmänn visstidsanställning?[br]Finns det någon annan provisionsbaserad anställning?[br]   [br][/quote][br][br]Vi får skilja lite mellan begreppen.[br][br]Dels finns det ett antal anställningsformer (tillsvidare anställning, visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning), dels kan man vara anställd i olika omfattning (100%, 75%, 5%, timanställning), dels kan man få betalt på olika grunder (arbetad tid, prestation).[br][br]Eftersom du bara ytligt berättar om dina förutsättningar kan man inte ge något entydigt svar. Men det finns ingenting som till exempel hindrar att du anställer någon på tillsvidare basis som endast arbetar 5% och vars lön i huvudsak eller delvis beror på prestation (antal besvarade SMS). Kan också göra visstidsanställningar, men då måste du som Heal påpekat ha viss rotation annars blir det tillsvidareanställningar ändå.[br][br]Ett annat alternativ är att den "anställde" istället skaffar F-skatt som heal är inne på. Det kräver dock att den anställde arbetar för fler uppdragsgivare (annars anses det vara förtäckt anställning) och knappast troligt att någon orkar skaffa F-skatt och deklarera själv om man bara jobbar för en hundralapp i månaden.[br][br]Överhuvudtaget tycker jag det låter något omständigt att alls ta in anställda (oberoende form) för ett arbete som skulle generera så låg lön. Kringarbetet för dig blir förmodligen betydligt större än det lilla arbete du slipper på att någon annan svarar på SMS.
9
Tack så mycket för svaren. [br]Wooster - det kan tillsynes se lite konstigt och omständigt ut att anställa folk på den låga lönen till saken hör dock att arbetsbördan är låg och det riktar sig till användare som kommer att vara en del av vår webbportal. [br]Personerna som detta riktar sig är ungdomar, likt jag själv , som tillbringar timmar framför datorn och gör inte speciellt mycket (spelar, surfar osv). Anställningen riktar sig till de som är ute efter ett par extra hundralappar i slutet av veckan. Detta kanske kan te sig konstigt men underlag finns för den typen av anställningar. [br]Dock kommer anställningarna vara många vilket medför ganska mycket arbete för oss. [br][br]Vi har nu utformat ett anställningsavtal efter visstidsanställningsformen även om detta bara är en lösning som sträcker sig på två år. Det som vore mest önskvärt är naturligtvis om varje användare skaffar sig en F-skatt sedel tyvär så är det inte något som målgruppen kommer att acceptera. [br][br]

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.