Starta AB för konsultverksamhet - inköp av dator vid uppstart

0
Hej! Jag är mitt under planering av start av eget AB för att driva egen konsultverksamhet. När AB är registrerat så kommer jag behöva köpa in en dator, kan jag då använda aktiekapitalet till att göra det?

Te.x.

AK: 25 000
Inköp av dator: -19000

Inköpet behöver göras innan jag har några intäkter. Detta låter som en dålig idé då jag hamnar under hälften av bolagets AK, sedan kan jag behöva betala ev. preliminärskatt och då kommer alla pengar vara slut inom de första månaderna?

Hur gör man detta på smidigaste sätt? Jag kommer att behöva en dator för att starta igång min verksamhet.
967
85
Hej, Roligt att du ska ta steget! Först när det gäller preliminärskatten. Den bestäms ju efter den preliminärdeklaration du lämnar vid starten. Meningen är ju inte att man ska hamna i likviditetsproblem direkt vid uppstarten, därför finns ett par saker att tänka på. Den ena är att du kan få 3 månader där du inte behöver betala, vilket är bra om man inte får intäkterna från start. Den andra är att man först deklarerar en lägre vinst än den man räknar med på heltåret, för att sedan justera detta när man kommit igång lite. Kanske efter 6 månader eller då man tycker man har en bra bild. Det är många som gör glädjekalkyler och tror att omsättningen för hela första året är samma som 12e månaden gånger 12. Ofta har man noll första månaden och sedan en ökning. Köpet av datorn du nämner kan ju medföra mindre problem, men inget som inte går att lösa. Då den är dyr så skulle jag ha valt att lägga den på avskrivning 5 år för att sprida ut kostnaden. Beloppet ligger under gränsen, samt att det är en dator, så att du skulle kunna kostnadsföra den dirfekt, men det påverkar ju även då resultatet direkt och du kommer då att förbruka egna kapitalet. Du har möjligheten att skriva av den på 5 år vilket då ger dig en kostnad på (19000/5=) 3800 kr per år, vilket då inte gör att du hamnar under halva aktiekapitalet. Väljer du ändå att kostnadsföra den direkt, eller har andra kostnader också, så kan du upprätta en kontrollbalansräkning eller leva med att du har betalningsansvar för bolagets skulder tills du återhämtat egna kapitalet genom vinster eller aktieägartillskott.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.