Min första offert. Vad ska jag ändra/lägga till?

22
Har precis skrivit min första offer toch tänkte höra med er experter om den duger? Vad bör jag ändra eller lägga till?
Mitt företag är benämnt som X och företaget jag leverar till är benämnt som Z.


X
Att: Kalle Kallesson, Z
Offert företagsmassage
Härmed erbjuder X medarbetarna på Z förebyggande friskvård i form av klassisk svensk massage. Behandlingen sker på Z och var och en behandlas för sina individuella besvär. Med tanke på att massage räknas som friskvård och därmed är avdragsgillt för företaget gör det till en väldigt kostnadseffektiv metod att att ge er personal förebyggande och rehabiliterande friskvård. Syftet med behandlingen är att förhindra och minska arbetsrelaterade sjukskrivningar p.g.a. för mycket stillasittande och monotona rörelser. Klassisk svensk massage har visat speciellt bra att minska stressnivåer hos stressad personal.

Tid
Massören arbetar på Z en dag varannan vecka, fyra timmar per inbokad dag. Vilken veckodag samt vilka tider som massagen utförs på hålls öppet tillsvidare. Varje massagebehandling tar 25 min.

Pris
Ni betalar för tiden ni har massören abbonerad ute hos er.
Pris: 550kr + moms / timma och fakturering sker månadsvis.

Z åtaganden
Ni ser till att information om avtalet meddelas er personal och att bokningslistorna för massagen finns ute på företaget i god tid före behandlingarna. Det är bra om det utses en person som har ansvar för massagen och fungerar som kontaktperson för massören. En rent och avskild rum skall stå färdig inför terapeutens ankomst. För att arbetsgivaren skall spara tid och för att massören skall bli ett naturligt inslag på er arbetsplats, så är det trevligt om rummet ligger så nära arbetstagarna som möjligt. Bokningslista sköts av Z innehållandes 30 min-intervaller.
X åtaganden
Massören tillhandahåller det som behövs vid behandling så som bänk, olja, handdukar mm. Om terapeuten är frånvarande eller sjuk kommer denne att i möjligaste mån ersättas av en annan terapeut från X.
Avtalet har en uppsägningstid på två månader för båda parter.
Vid uppehåll p.g.a. semester eller annat planerat uppehåll måste information ske minst en månad i förväg, denna överenskommelse är ömsesidig.
Giltighet
Offerten gäller tills 2011-02-20
Olof Olofsson
X
Adressvägen 1
111 11 Stad
Mobil: 070 100 100 00
[email protected]
2066
22
Det ser vettigt ut. Behöver inte vara så mycket mer komplicerat. Se över det språkligt och grammatiskt, inga stora saker men jag hakade upp mig på någon punkt. Kan läsa igenom det igen i kväll och kommentera om du vill.
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
22
Skulle jag verkligen uppskatta!
2066
22
Ok, förändringar och tillägg mestadels rödmarkerat, på några ställen genomstruken text. Se det som ett förslag, tanken är att det ska vara lättläst, tydligt och ge ett positivt intryck.[br][br][br][br][right]X[br]Postadress[br]Postnummer och Ort[/right][br]Z[br]Att: Kalle Kallesson[br]Adress[br]Postnummer/Ort[br][br][center][b]OFFERT FÖRETAGSMASSAGE[/b][/center][br][br][br][b]Erbjudande[/b][br]Härmed erbjuder X medarbetarna [color=red]vid[/color] Z förebyggande friskvård i form av klassisk svensk massage. Behandlingen sker [color=red]på plats hos[/color] Z och [color=red]alla medarbetare som så önskar[/color] behandlas för sina individuella besvär [color=red]eller i förebyggande syfte[/color].[br]Med tanke på att massage räknas som friskvård och därmed är avdragsgillt för företaget [color=red]är det[/color] en väldigt kostnadseffektiv metod [color=red]för[/color] att ge er personal förebyggande och rehabiliterande friskvård [color=red]samtidigt som det ökar trivseln på arbetsplatsen[/color]. [br][br][b]Syfte[/b][br]Syftet med behandlingen är att förhindra och minska arbetsrelaterade sjukskrivningar [color=red]på grund av[/color] [s]för[/s] mycket stillasittande och monotona rörelser. Klassisk svensk massage har visat [color=red]sig[/color] speciellt bra [color=red]på[/color] att minska stressnivåer[color=red]na[/color] hos stressad personal.[br][br][b]Tid[/b][br]Massören [color=red]kommer ut till[/color] Z en dag varannan vecka, fyra timmar per inbokad dag. Vilken veckodag samt vilka tider som massagen utförs [color=red]bestäms vid senare tillfälle[/color]. Varje massagebehandling tar [color=red]ca[/color] 25 min.[br][br][b]Pris[/b][br]Ni betalar för tiden ni har massören ab[s]b[/s]on[color=red]n[/color]erad ute hos er.[br]Pris: 550kr + moms / timma och fakturering sker månadsvis. [br][br][b]Z åtaganden[/b][br]Ni ser till att information om avtalet meddelas er personal och att bokningslistor[s]na[/s] för massage[s]n[/s] finns ute på företaget i god tid före behandlingarna. Det är bra om det utses en person som har ansvar för massagen och fungerar som kontaktperson för massören. E[color=red]tt[/color] rent och avskil[color=red]t[/color] rum skall stå färdig inför [color=red]massage[/color]terapeutens ankomst. För att arbetsgivaren skall spara tid och för att massören skall bli ett naturligt inslag på er arbetsplats, så är det trevligt om rummet ligger så nära arbetstagarna som möjligt. Bokningslista sköts av Z och [color=red]består av 8 st[/color] 30 min intervaller.[br][br][b]X åtaganden[/b][br]Massören tillhandahåller det som behövs vid behandling så som bänk, olja, handdukar mm. Om terapeuten är frånvarande eller sjuk kommer denne att i möjligaste mån ersättas av en annan [color=red]massör[/color] från X.[br][br][b]Uppsägning[/b][br]Avtalet har en uppsägningstid på två månader för båda parter.[br]Vid uppehåll [color=red]på grund av[/color] semester eller [color=red]vid[/color] annat planerat uppehåll måste [color=red]detta meddelas[/color] minst en månad i förväg, denna överenskommelse är ömsesidig.[br][br][b]Giltighet[/b][br]Offerten gäller tills 2011-02-20[br][br][br][color=red]Med Vänliga Hälsningar,[br][br]< Plats för underskrift >[br]-----------------------[/color][br]Olof Olofsson[br]X[br]Adressvägen 1[br]111 11 Stad[br]Mobil: 070 100 100 00[br][email protected][br]
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
22
Tack. Jättemycket! Nu är det bara hoppas att dem accepterar :)

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.