Gällande begränsad eller obegränsad skattskyldig vid flytt utom

Anonym
Hej på er,

Vi har frågor gällande begränsad eller obegränsad skattskyldig vid flytt utomlands.

Företaget är ett fåmans aktiebolag där en person äger 100% av aktierna men sitter inte i styret.
Däremot sitter personens syskon i styret.

Tjänsten som bolaget erbjuder är Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik. Företaget jobbar för nuvarande inte med kunder från Sverige utan endast åt utländska företag.

Företaget önskar expandera genom att anställa billigare arbetskraft från Dubai och vill med detta skicka en anställd till Dubai för att hitta lämplig personal och utbilda dem samt fortsätta jobba som konsult därifrån. Vi har tittat på en del information på SKV sida och nedan kommer relevant info

- Medborgarskap: svensk medborgare
- Bosättning i Sverige: ca 30 år
- Varaktig bosättning på en viss utländsk ort: Den anställde har Bostad Dubai och utflytt från Sverige kommer att vara permanent. Om idén med att expandera bolaget misslyckas önskar den anställda fortsätta bo och jobba i Dubai. Bosättning i Dubai kan inte ske utan visum så vår anställde har även fått anställning hos ett företag där. Körkort, telefoni, bredband, köp av bil är andra exempel som kräver visum och kommer sökas när visumet är färdigt.

- Utlandsvistelse pga. av studier eller sjukdom: Gäller ej här
- Åretruntbostad i Sverige: Saknar helt och hållet någon boende i Sverige efter flytt.
- Familj i Sverige: Ingen hustru eller barn. Endast syskon samt föräldrar
- Näringsverksamhet och ekonomiskt engagemang i Sverige: anställd i bolaget samt äger 100% av aktierna
- Fastighet i Sverige: Ingen innehav av fastighet i Sverige

Vi önskar att veta vilka regler som gäller? Vi önskar en lösning där den anställde blir begränsad skatteskyldig och hans lön inte beskattas i Sverige? Vi ser redan nu att ägandet av aktierna kanske kan vara ett problem?
Om det är ett problem, kan det då lösas genom att överlåta aktierna som gåva till syskonen?

Tacksam för all hjälp

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.