Aktieägartillskott

8
Jag vill tillföra mitt aktiebolag pengar i form av aktieägartillskott pga förluster. Hur går jag tillväga? Ska det vara villkorat eller ovillkorat? Är det bara att föra över pengarna och skriva aktieägartillskott?
Vill helst göra rätt från början för att slippa besvär sen.

Tacksam för svar
Eco
2360
37
Vid konkurs har du rätt till avdrag för ovillkorat aktieägartillskott.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID
2066
2
Om syftet är att öka bolagets egna kapital måste det vara ett oåterkalleligt tillskott (dvs. inte ett lån). Gör du ett ovillkorat tillskott gör du inga som helst krav på att få tillbaka pengarna. Ett villkorat tillskott ställer krav på att få tillbaka pengarna om vissa förutsättningar uppfylls, vanligtvis att ekonomin åter är god.[br][br]Ett ovillkorat tillskott får räknas med i omkostnadsbeloppet för aktierna, och påverkar därmed beräkningen av kapitalvinst eller förlust vid försäljning eller konkurs.[br][br]Rent praktiskt för du bara över pengarna och skriver en förklaring där det klart och tydligt framgår om det är ovillkorat eller vilka villkor som gäller. Du bör även prata med din revisor innan och gå igenom vad som är bäst att göra.
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
450
Om man driver ett mindre bolag så känns det som att det är bäst att tillföra villkorat tillskott i så fall. Så man kan ta ut pengar när företaget går bättre. [br][br]Är det om man "ätit" upp aktiekapitalet som man lägger in ovillkorat tillskott i så fall. Eller vid rekonstruktion?
720
Ett aktieägartillskott gör man bara om man ätit upp aktiekapitalet, oavsett om det är villkorat eller ovillkorat.[br][br]Har man sitt AK intakt och bolaget behöver likviditet så lämar man ett vanligt lån till bolaget som kan återetalas när som när bolaget har pengar till det.[br][br]Även om ett villkorat tillskott kan återbetalas till aktieägarna kan det inte göras annat än efter ett bokslut som visar så mycket vinst att den kan användas till återbetalningen och så måste beslutet om detta fattas på bolagstämma.
450
Kan man säga att så länge ett företag går minus och man tillför kapital så kan du inte ta ut dessa före företaget går på plus igen....?
2066
2
Nej, ett företag kan gå med mycket förlust ett, eller flera, år men ändå inte vara i närheten av att ha förbrukat sitt aktiekapital.
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
450
Hur ser man att aktiekapitalet är förbrukat på enklast sätt? Är det rakt av balansräkningen... [br][br]Om man har 100000 i aktiekapital, och inte har några intäkter alls men leverantörsfakturor på 100000. Kom inte ihåg hur det funkar...
1165
Lite enkelt så ser man det i balansräkningen. Den kan man ju göra på en massa sätt, men har man inte krånglat till det så skall du har ett positivt eget kapital jämte aktiekapitalet. Har du inte det så har det börjat förbrukats. Om du misstänker att det är förbrukat med mer än hälften är du skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning för att kontrollera det hela. (Med inventering och gärna en revisor som faktiskt styrker värdet på de olika tillgångarna i bolaget).[br][br]
1
Jag har ytterligare en fråga om aktieägartillskott. I mitt AB har jag ett nedskrivningsbehov av värdet på aktier i ett bolag om 5 mSEK. Samtidigt så är jag beredd att lämna ett aktieägartillskott på samma belopp eller mer om det behövs i form av sakegendom ( börsnoterade aktier så det råder inget tvivel om värdet av dessa på transaktionsdagen ). [br][br]Nu säger bolagets revisor att jag som givare ( privatperson ) måste skatta för aktieägartillskottet som en kapitalvinst vilket gör mig lite förundrad. Jag kan kanske förstå resonemanget om det skulle röra sig om ett villkorat aktieägartillskott men om man gör tillskottet som ett ovillkorat aktieägartillskott så kan det väl knappast utlösa någon kapitalvinstbeskattning motsvarande värdet på de tillskjutna aktierna - anskaffningsvärdet ?[br][br]Mvh[br]PL

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.