Fungerar Facebook för E-handel? Önskemål om deltagande i enkät.

1
Jag hoppas detta är ok att posta.


Sedan Facebooks begynnelse har det diskuterats ivrigt om vilka effekter marknadskommunikation på Facebook har för e-handlarens prestation. Trots många diskussioner har ingen åtagit sig att göra en kvantitativ studie som undersöker detta samband mellan användning och lönsamhet.

Jag studerar vi Handelshögskolan i Stockholm och mitt examensarbete grundar sig på doktorsavhandlingen "Profitability Performance of Supermarkets" av Mikael Hernant. Som Hernant gjorde med supermarkets kommer jag att genomföra en egen tvärsnittsstudie av utvalda e-handlare, med målet att undersöka sambandet mellan olika aspekter av Facebook-användning och e-handlarens ekonomiska resultat.

Nu letar jag efter e-handlare som också vill få bättre inblick i hur Facebook påverkar företagets ekonomiska resultat genom att delta i en enkät.

För att kunna analysera sambandet mellan ekonomiskt resultat och Facebook är det viktigt att e-handlare som deltar i enkäten har ett bokslut från 201312 eller senare. Detta för att det ekonomiska resultatet måste kunna härledas till någorlunda samma tidsperiod som då företagets marknadskommunikation på Facebook skedde.

Enkäten är 36 frågor och tar 10 minuter att göra (desktop).
I enkäten har du möjlighet att fylla i din e-mailadress om du vill få det färdiga examensarbetet skickat till dig.

Nedan hittar ni länken till enkäten:
https://klaramitteregger.typeform.com/to/rk3NX9

Förhoppningsvis leder detta arbete till ny kunskap om hur e-handlare använder Facebook idag och vad best practices är, vilket skulle utmynna i praktiska rekommendationer som varje e-handlare kan förstå och uppskatta.

Tack för er hjälp,

Klara Mitteregger

HHS Center for Retailing

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.