Utdelning för ett ny startat aktiebolag

1
Behöver få följande bekräftat. Jag startade ett AB 2022/02. Har kalenderår som bokslutsår. Jag äger alla aktier och totala utbetalda löner under 2022 var 540000kr (endast jag som fick lön). Stämmer det att jag är berättigad lågbeskattad utdelning enligt huvudregeln för 2023? Så jag bör ta max 270000kr i utdelning från bolagen 2023.
1008
52
Hej,
Måste säga att det är ganska så krångliga regler när det gäller utdelning enligt 3:12.

Men om man benar igenom ditt fall vill du alltså vid bolagsstämman 2023 (gällande räkenskapsåret 2022) besluta om utdelning på max 270.000 kr och frågan är ifall det beloppet kommer att klassas som lågbeskattat.

Då gäller följande:
Utdelningen deklareras för inkomstbeskattning på blankett K10 år 2024 (för inkomstår 2023).
Ett krav är att du ägde tillräcklig andel aktier i början av inkomsåret 2023 vilket du gjorde
För deklaration enligt huvudregeln måste du under året innan utdelningen togs ut, alltså 2022 tagit ut en lön på minst 447.300 kr, vilket du gjorde.
Gränsbeloppet för hur mycket lågbeskattad utdelning du får ta ut blir halva den lön som du fick utbetalad under 2022, alltså 540.000 / 2 = 270.000, vilket du inte överskrider.

Så vad jag kan se är det grönt.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.