Kan jag använda mitt aktiekapital (25k) som finns i mitt holdingbolag?

0
Hej!

När jag startade företag så öppnade jag två ABn, ett holdingbolag och sedan ett AB som ägs av holdingbolaget.

Jag har 25 000 kr i holdingbolaget som legat orörda sedan start, men min fråga är, kan jag använda de pengarna i mitt AB som bedrivs aktivt? Jag kanske bara kan göra ett lån?
11
1
Hej Janne,☀️ Det är möjligt för moderbolaget att låna ut pengar till dotterbolaget. Det kommer att hanteras som en koncernfordran i moderbolaget medan dotterbolaget hanterar det som en koncernskuld. Kom ihåg att fordran ska värderas i samband med bokslutet. Det kan i sin tur ge konsekvenser om det då bedöms att dotterbolaget inte kan betala tillbaka pengarna. Kom också ihåg att räntan på lånet ska vara marknadsmässig. Lycka till med ditt företagande! 😀 Ha en fin dag, Med Vänliga Hälsningar, Dennis Fleen Dooer
Voitto.se - En digital redovisningsbyrå. Anpassad för dig som företagare.
23
1
Det tyska civilrättsliga partnerskapet: är inte en särskilt vanlig bolagsform i Tyskland, men kan användas av företag som behöver gå samman i ett gemensamt syfte. Det kan vara lämpligt för nystartade företag eftersom det gör det möjligt för företag att lansera sina idéer i samarbete med andra parter. Alla delägare är solidariskt ansvariga.
23
1
Det tyska civilrättsliga partnerskapet: är inte en särskilt vanlig bolagsform i Tyskland, men kan användas av företag som behöver gå samman i ett gemensamt syfte. Det kan vara lämpligt för nystartade företag eftersom det gör det möjligt för företag att lansera sina idéer i samarbete med andra parter. Alla delägare är solidariskt ansvariga.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.