Hur räknar jag ut årsinkomst i enskild firma?

0
Som egenföretagare med enskild firma undrar jag hur jag läser ut min årsinkomst ur balans och resultaträkning?

Vilka poster? Minus skatten?

Tack!
1073
139
Årsinkomsten = Slutliga resultatet enligt resultaträkningen + bokförda ej avdragsgilla kostnader - bokförda ej skattepliktiga inkomster. Ifall det finns ej bokförda intäkter ska de läggas till och på motsvarande sätt ska ej bokförda kostnader dras ifrån. Därefter kan årsinkomsten minskas genom avsättning till periodiserings- och expansionsfond och på motsvarande sätt kan årsinkomsten höjas genom återföring av dessa fonder. Även räntefördelning kan minska eller höja årsinkomsten. Utifrån årsinkomstens storlek, övriga inkomster, ålder och hemadress ska sen skatt och egenavgifter beräknas.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.