Moms på digitala tjänster till privatpersoner utanför EU

3
Moms på digitala tjänster till privatpersoner utanför EU

Frågan kommer i punkt 6 i slutet. Texten före ger bakgrund och sammanhang.

BAKGRUND OM MIN VERKSAMHET

Jag kommer snart att lansera en hemsida där jag säljer bildfiler. Min målgrupp är främst företag, men jag kommer också att ha privatpersoner som kunder. Självklart välkomnar jag också kunder från hela världen.

Kunden hittar själv de önskade bildfilerna i databasen, varefter betalning sker med kort. Moms beräknas i kassan baserat på kundens land och på om kunden är företag eller privatperson. Värt att notera här är att handeln uppstår på kundens initiativ, så jag kan inte på förväg veta vilka länder jag kommer att ha handel med. Därefter kommer jag att skicka ut bildfilen manuellt via e-post med nedladdningslänk. Längre fram ska den levereras automatiskt genom direkt nedladdning, men jag har skjutit upp utvecklingen av den funktionen.

FEM FALL DÄR MOMSEN ÄR ENKEL ELLER ÅTMINSTONE HANTERLIG

Nu kommer vi in på det knepiga: momsen. Det jag bekymrar mig för här är inte hanteringen av momsen i bokföringen, för det sköter min bokhållare om. Här handlar det i stället om a) ska kunden debiteras moms och i så fall hur mycket, b) vad gör jag med dessa debiterade momspengar?

Bildfiler som säljs på det här sättet räknas som ”digitala tjänster” och för dessa gäller särskilda momsregler – och i en del länder särskilda momssatser.

Det finns sex fall:

1, 2) Företag och privatpersoner i Sverige: Jag debiterar 25 % svensk moms och betalar in till Skatteverket. Enkelt.

3) Företag i övriga EU-länder: Jag debiterar INTE moms, men då måste VAT-nummer anges och ”omvänd momsskyldighet” åberopas. Enkelt.

4) Privatpersoner i övriga EU-länder: Jag ska debitera kunden moms enligt kundens lands momssats, så jag låter min programmerare bygga in funktion för dessa olika momssatser. Jag deklarerar de debiterade momspengarnas fördelning på olika länder i e-tjänsten Mini One Stop Shop (MOSS) och betalar in pengarna i klump till svenska Skatteverket. Detta innebär tyngande administration, men det är åtminstone möjligt att göra för en vanlig människa. En pikant detalj i sammanhanget är att det inte verkar finnas någon officiell förteckning över momssatserna för digitala tjänster i de olika länderna, utan dessa uppgifter måste man i praktiken hämta från andrahandskällor (t.ex. skatterådgivares hemsidor eller Wikipedia).

5) Företag utanför EU: Jag debiterar INTE moms. Enkelt.

FRÅGAN OCH RADIKAL LÖSNING; VAD TYCKER DU?

6) Privatpersoner utanför EU: Även här ska jag debitera moms enligt kundens lands momssats, men det finns ingen motsvarighet till MOSS. Det innebär att varje lands unika momsregler måste följas (ibland kanske innebärande momsregistrering) och att momspengarna ska betalas in till respektive lands skatteverk. Det är givetvis inte mänskligt genomförbart. Så frågan är hur jag kan göra om jag ändå vill tillåta privatpersoner utanför EU att köpa bildfiler av mig.

Det finns två icke tänkbara lösningar: a) Konsultföretag som har specialiserat sig på att sköta om momsfrågor vid utlandsförsäljning åt företag. Det är DYRT och är inte aktuellt för en fattig småföretagare som mig. b) Om man säljer sina digitala tjänster genom ett annat företag (till exempel appar via Google Play) så är det detta företag som sköter om momsen. Något sådant är INTE aktuellt i mitt fall.

Jag kan bara se en enda genomförbar lösning, nämligen den radikala: att göra om tjänsten till vara. Om jag levererar bildfilen via posten på CD, USB-minne eller annat fysiskt minne så räknas det som en vara och då ska jag INTE debitera kunden någon moms.

Utöver detta skulle jag ju kunna titta närmare på några enstaka icke-EU-länder som jag kanske kommer att ha lite mer försäljning till och särbehandla dem. Ett sådant land är Norge. Jag har läst på norska skatteverkets hemsida att man inte behöver debitera kunden moms och betala in den till skatteverket om omsättningen är mindre än 50 000 NOK. Det innebär att jag inledningsvis kan erbjuda digital leverans till norska privatkunder (och inte debitera dem moms) och skulle jag i framtiden sälja mycket så får jag då överväga hur jag ska göra.

Vad tycker ni här i forumet om resonemang och lösning? Har jag missat något? Finns det måhända något annat sätt att hantera problemet med moms vid försäljning till privatkunder utanför EU?

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.