Kan tillgångar vara kapital vid överföring EF till AB?

0
Jag har enskild firma med 0 kr på banken. Däremot äger EF tillgångar (Upparbetade och ej värderade). Under åren har jag avsatt till periodiseringsfonder. Från 2013-2018 totalt 2,3 miljoner som ännu inte tagits upp till beskattning. Nu har jag startat ett AB och vill göra min EF skuldfri till Skatteverket. Det vill säga att AB tar över mina periodiseringsfonder (=skulderna) och mina upparbetade tillgångar. Jag har en köpare som vill köpa mina tillgångar för 8 miljoner kr. Jag har därför startat ytterligare att AB som ska agera dotterbolag till det första AB och tanken är att sälja hela det AB med Enskilda firmans tillgångar i.
Hur gör jag denna flytt? Det vill säga:
1 - Får tillgångarna i Enskilda firman automatiskt marknadsvärde 8 miljoner eftersom jag har en köpare på denna summa?
2 - Eftersom dotterbolaget som säljs inte ska ta över skulderna så måste jag antagligen flytta Enskilda firmans verksamhet till Holdingbolaget först och sedan lägga tillgångarna i Dotterbolaget. Rätt?
3 - Enskilda firman har inte rena pengar för att skjuta till AB för perodiseringsfonderna som ska övertas av Holdingbolaget men Holdingbolaget måste ju betala Enskilda firman för tillgångarna som har marknadsvärde 8 miljoner. Kan man dra av det från 8 miljoner och betala ut resten till Enskilda firman i form av pengar eller revers?
4 - Kommer isåfall Enskilda firman att få betala skatt på de 5,7 miljoner kronor som erhålls av Holdingbolaget, eller ska jag sätta ett lägre värde på tillgångarna än vad jag kommer att sälja den för i Dotterbolaget så att det blir +-0?
Kan kapital vara tillgångarna? Eller måste kapital som överförs till AB för periodiseringsfonderna vara rena pengar?
32
5
Hej Kalinkan! Du skulle ha nytta av att läsa om reglerna kring underprisöverlåtelse. Se här: [url]https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.1/331615.html#h-Lagreglerad-definition[/url] [url]https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.1/331625.html[/url]
John Knutsson, jur. kand. - jklaw

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.