PRESSMEDDELANDE FRÅN ALMI FÖRETAGSPARTNER!

507
1
Almi har frigjort över 10 miljarder

till små företag

PRESSMEDDELANDE FRÅN ALMI FÖRETAGSPARTNER

Almi-koncernen har haft en miljardutlåning till små företag för andra året i rad. Under 2004 lånade Almi-bolagen i Sverige ut 1 073 mkr till totalt 2 683 företag. Den genomsnittliga utlåning till småföretagen var alltså 400 000 kronor. För varje utlånad Almi-krona lånar bankerna i snitt ut nästan 2,50 kronor. Det ledde till att totalt 3,7 miljarder kronor frigjordes till småföretag bara under 2004. Almi har drygt 3 miljarder kronor utlånade, vilket innebär att det på hela lånestocken frigjorts över 10 miljarder kronor för tillväxt i små och medelstora företag landet runt.En halv miljard till nya företag och innovatörer

Ungefär hälften av utlåningen 2004 gick till nya företag och innovatörer fördelat på drygt 400 mkr till nyföretagande och nästan 100 mkr till innovatörer. Den högsta utlåningen i förhållande till antalet småföretag i länet hade Dalarna, Västernorrland och Halland.Störst utlåning utanför storstäderna

Merparten av Almis utlåning gick till företag utanför storstadsområdena. Stockholm, Skåne och Västra Götaland stod för drygt 40 % av Almis utlåning. Den högsta utlåningen totalt sett hade Stockholms län med 228 mkr. – Vi har en god spridning av vår utlåning över hela landet. I vissa delar där tillväxten har varit låg har vi gjort extra insatser för att frigöra kapital till små företag, säger Göran Lundwall, koncernchef i Almi.Drygt 160 mkr till kvinnor

Av Almis utlåning gick drygt 160 mkr till företag ägda och drivna av kvinnor och drygt 35 mkr till företagare med utländsk härkomst. – Utlåningen till de här grupperna är för låg. Vi kommer att se över hur vi kan öka den under kommande år, säger Göran Lundwall.Almi-bolagens utestående lånestock den 31/12 2004Utlåning i mkr

Stockholm 710

Västra Götaland 437

Skåne 246

Dalarna 203

Örebro 138

Östergötland 133

Jönköping 132

Gävleborg 122

Sörmland 114

Västernorrland 113

Halland 99

Västmanland 96

Uppsala 89

Blekinge 72

Västerbotten 67

Värmland 65

Kronoberg 60

Kalmar län 53

Norrbotten 45

Jämtland 34

Gotland 28Totalt: 3.056

Källa: www.almi.se
Billiga solglasögon - www.trendystuff.se
www.spaweekendhotell.se - Spa portal

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.