Valutakursvinst i momsredovisningen

16
Jag undrar över det jag bokar på 3960 Valutakursvinst , som i resultatrapport finns med som "övriga rörelseintäkter".

Ska det beloppet finnas med i Momsredovisningen under "E Försäljning mm som är undantagen från moms" i ruta 42 "Övrig försäljning mm" ?
1031
52
Det borde ingå där ifall du bokfört valutakursvinsten som intäkt.
16
OK, då gör jag så. Men du skriver "om jag bokfört det som intäkt". Hur skulle jag annars bokföra det? Jag fakturerar i SEK och när utländska kunde betalar så säkerställer de alltid att jag inte skall förlora på det i valutaväxlingen , så jag får i princip alltid några kronor extra, vilket jag bokför på 3960. Eventuella (och inte lika vanliga) förluster bokför jag på 7960.
1031
52
Det vanliga sättet att bokföra valutakursvinster och valutakursförluster (vilka rent statistiskt borde uppstå lika ofta vid betalning av kundfordringar) har varit på två närliggande konton (8331 för valutakursvinster och 8336 för valutakursförluster har jag använt). Då har ju dessa i princip tagit ut varandra i resultaträkningen.
16
Ok, tack. Men en sista följdfråga då, vad är mest rätt att använda i mitt fall? 8331/8336 eller 3960/7960? Kontona benämns ju lite olika, jag har svårt att förstå skillnaden...
1031
52
Du kan välja vilket du vill av dessa.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.