Deklarationsgranskning + påföljd = bokföring

22
Hej,Jag ock min fru har ett litet HB med liten omsättning. Denna verksamhet har genomgått en granskning av skattemyndigheten med följd att de fann att en digitalkamera inte till fullo kunde dras av i företaget eftersom de klassade att den mestadels användes privat. Kan väl egentligen inte överklaga beslutet eftersom det stämmer delvis.Nu har bolaget fått en återbetalning av momsen med 654 kr (ingående moms). Kameran är direktavskriven. Avser perioden Jan-Dec 05. Bolaget hade ett negativt resultat underåret.Hur skall jag bokföra detta??
/ Jocke
45
Borde du inte bara kreditera ingående moms med summan 654?
488
Det beror på hur du bokförde kameran till att börja med. [br] [br]En gissning är att du kan bokföra såhär: [br] [br]Kredit 654 kr konto 2640 ingående moms [br]Kredit 2.616 kr konto 5410 förbrukningsinventarier [br]Debet 3.270 kr konto 2013 egna uttag [br] [br]Eftersom 2005 är avslutat och klart får du göra bokningen på 2006.
45
Så man gör precis tvärttom mot när man bokförde den ifrån början då?
488
Jepp. Eftersom Skatteverket menar att kameran inte är avdragsgill utan privat.
22
Kameran kostade 3490 kr inkl. moms [br] [br]Jag bokförde det så här: [br]Debet Kontorsmaterial (6110) 2792 kr [br]Debet Ingående moms (2641) 698 kr [br]Kredit Egen insättning (2018) 1745 kr [br]Kredit Egen insättning (2028) 1745 kr [br] [br]Skatteverket motiverar (mitt brev, frugan har ett likadant): [br][i]"Vid granksning av handelsbolaget XXXX har framkommit att bolaget har köpt en Nikon kamera. Skatteverket bedömmer att den till åtminstående 75% används för privat bruk varför avdraget hos bolaget reduceras med 2617 kr till 872 kr motsvarande 25% av 3490 kr. Hälften av reduceringen belöper på ditt underskott eftersom fördelningen mellan delägarna är gjord så. [br] [br]Underskott arr rulla vidare till nästa år blir härefter 5850 kr. [br] [br]Den justerade anskaffningsutgiften ändras till 10924 kr eftersom ett uttag från bolaget har skett (kod 733) som uppgår till 1635 kr (1308 kr + moms 327 kr)"[/i] [br] [br]Nu skall bolaget betala in 654 kr + 13 kr i ränta = 667 kr senast 2007-01-17. [br] [br][b]Kan ni ge ett konkret konteringstips med ledning av ovanstående. Jag struntar i pengarna men vill få bort det och korrekt så inte de kommer igen [/b] :oops:
/ Jocke
22
Kan någon kunnig vänlig själ svara på mina sista frågor?
/ Jocke
232
Börja med att leta upp det verifikat transaktionen avser och kreditera hela beloppet. Gör sedan om transaktionen med underlaget från skatteverket. d.v.s 25% som är avdragsgillt samt 75% som inte är avdragsgillt...
M-Daniel Johansson

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.