Startsida

Förutbetalda kostnader (interimsposter) och löneutbetalning

Skapad - Senast uppdaterad
Inlägg: 1
Jag har två uppgifter i kursen externredovisning jag fastnat på.Uppgiften lyder:

Återföring av förutbetalda hyror (se IB konto 1710) och förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (se IB konto 1790). Det senare utgör en periodiserad företagsförsäkring. I båda dessa fall betalade företaget förra året utgifter som förbrukas (utgör kostnader) detta år. Det finns två metoder för periodisering av interimsposter, nämligen bruttometoden och nettometoden.

I den här övningen använder vi bruttometoden.Informationen nedan är det jag har och de har jag skrivit på kredit. Det ska dock vara tcå kolumner nedanför men har ingen aning om vad för information samt kontonummer som ska skrivas i resterande två kolumner?1710 Förutbetalda hyreskostnader (144000 kr)

1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (24100 kr)

På andra uppgiften har jag endast 5 kolumner och måste därav ha missat ett kontonummer med siffror då det ska vara en rad till. Uppgiften lyder:

Lönerna för chefen och de två anställda under februari bokförs. Under den månaden har de två anställda arbetat övertid motsvarande 2 000 kr var. Räkna med en arbetsgivaravgift på 33 % och en personalskatt på 30 %. Betalningen sker via banken.1940 - Övriga bankkonton (87100 på kredit)

2710 - Personalskatt (20100 på debit)

7210 - Löner till tjänstemän (67000 på debit)

2730 - Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt (22110 på kredit)

7511 - Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar (22110 på debit)Det ska ju dock vara en rad till?Tacksam för hjälp!

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.