Lager vid bokslut (OBS mycket text)

3
Hej gott folk. Jag har fastnad pa en uppgift i slutet av boken Smaföretagande A och blir inte mycket klokare av att googla.
Först och främst vill jag säga att jag tidigare hittat tradar om bokföring av lager, men de ända svar jag sett har varit vilket konto det ska bokföras pa osv, och pa nagot sätt förstar jag inte hur jag ska göra.

Uppgiften gar ut pa att jag ska hjälpa ett Aktiebolag med bokslutet och att ställa upp företagets resultat- och balansräkning.
Dessutom hade de vid arets slut ett lager värt 10 000.
Problemet är att jag under hela bokens gang inte lärt mig ett dugg om bokföring av lager. Varken om man skulle bokföra lagret vid varje försäljningstillfälle eller vid arsslut sa jag har ingen aning om hur och var man ska fa med detta.

Jag är nybörjare pa detta sa jag vet inte om allt har gatt rätt till men här kommer i alla fall den preliminära resultaträkningen som jag gjort baserat pa en tidigare bokföringsuppgift:

Resultaträkning:
Intäkter
Försäljning 85 600
Kostnader
Kostnad för varuinköp 25 600
Hyra 0
Kontorsmateriel 3 200
Tele 2 400
Löner och arbetsgivaravgifter 0
Avskrivningar 0

Rörelseresultat 54 400
Ränteintäkter 0
Räntekostnader 0
Resultat efter finansiella poster 54 400

Skatt 22% 11 968
Resultat 42 432


Om jag förstatt det hela rätt kan man inte göra färdigt resultaträkningen förrän balansräkningen är klar, sa denna är som sagt preliminär, jag vet att jag även maste ta hänsyn till lagret, men det är här jag kört fast.

Okej, nu till den ofärdiga balansräkningen:

Tillgangar:
Lager 10 000
Kundfordringar 35 000
Postgiro 183 000
__________________________
Summa tillgangar: 228 000


Skulder/EK:
Aktiekapital: 150 000
Arets resultat: 42 432
Momsskuld: 13 600
Skatteskuld: 11 968
__________________________
Summa skulder/EK: 218 000Som ni ser vet jag inte hur jag ska redovisa för lagervärdet som dök upp helt plötsligt i slutet av aret.
Om jag förstatt det hela rätt är min bokföring av varuinköpen felaktig da den istället för 25 600 kronor bör landa pa 15 600 kronor pa grund av det resterande lagret som alltsa gatt fran pengatillgang till varutillgang eftersom det som ännu inte salts inte är en kostnad.

Problemet är att jag inte alls vet hur man skriver in detta.

Om jag far ett svar sasom "bokför bara pa konto varuförändring" eller liknande maste jag pa förhand säga att det säger mig ingenting eftersom jag inte själv förstar varför det ska bokföras sa eller hur.

Om nagon vänlig själ vore villig att hjälpa mig vore jag otroligt tacksam för jag vet inte alls hur man gör med lager och hur man inkluderar detta under arets slut, speciellt da man inte haft nagon koll pa lagret under hela aret utan enbart bokfört inköp som en utgift.
Bör kanske tillägga en annan sak jag inte riktigt förstar. Hur sammanfattar an resultat- och balansräkningen till ett bokslut? Hur ska egentligen ett bokslut se ut?

En ursäkt för den langa, luddiga texten och ett stort tack till den som förbarmar sig lver mig och orkar läsa och svara.

Mvh.


Ps. Skickar med ett dokument med uppgifterna ifall de behövs.
3
Hej igen. Jag tänkte att jag borde förtydliga för säkerhets skull. När jag drar ut en resultatrapport, baserat pa samtliga aktiviteter pa kontona kommer varukostnad automatiskt att hamna pa 25 600, vilket inte tar hänsyn till det resterande lagervärdet pa 10 000. Jag har alltsa ingen aning hur man drar bort dessa 10 000 fran varukostnaden. Vilka konton ska krediteras och debeteras etc? Mvh.
3
EDIT. Det verkar som om jag har lyckats lösa problemet. Lade in en ny verifikation den sista dagen pa aret där jag debeterade 10 000 till varulager och krediterade förändring varulager vilket ledde till att varukostnaderna automatiskt sänkte med samma summa. Hade ingen aning om att det fungerade pa det sättet och det stod inte en sak om hantering av lager i boken som varit min ända lärokälla. Förhoppningsvis hjälper det nagon annan. Tack för mig.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.