Villkorat aktieägartillskott

2
Hej

Vilket konto bör jag använda för ett villkorat aktieägartillskott?

Bokför i Fortnox och hittar inte "Erhållna aktieägartillskott" som jag sett brukar användas.

Undrar även om jag kan ta ut ränta på detta "lån"?
25
Hej Justering av det egna kapitalet i AB efter likvidationsplikt. Vad jag vet justeras enbart aktiekapitalet och det villkorade lånet finns sedan enbart med som en not i kommmande årsredovisningar. Inte kan bolaget heller betala ränta på detta lån. Fördelen är att du efter stämmobeslut senare då bolaget ekonomi så tillåter kan ta ut detta insatta kapital utan skatteeffekt för dej själv. Detta då det ju är skattade pengar (får vi förutsätta) som du en gång satte in i företaget. saldosystem.se Välkommen 3 - 5 okt
1396
187
Nackdelen är då att du inte får räkna med det som kapitalförlust ifall bolaget går i konkurs. Då måste man skynda sig att göra om det till ett ovillkorat tillskott i god tid.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.