eget kapital på förenklat bokslut

9
1
hej,

på mitt förenklade bokslut( som skall föras över till NE) så är ju eget kapital tillgångar minus skulder.
det beloppet stämmer inte med mina egna insättningar.
det beror ju på att jag inte tagit upp inventarier utan bokfört dem som direkt kostnad.
gör det något att de beloppen ej stämmer överens?
eller måste posten eget kapital på NE blanketten vara detsamma som summan av mina insättningar och ev uttag.?

?????
1073
139
Att bokföra ett inköp som inventarie eller förbrukningsinventarie (direkt kostnad), påverkar inte så att eget kapital blir felaktigt. Eget kapital vid årets slut = Eget kapital vid årets början + Årets resultat + Egna insättningar - Egna uttag Vid årets slut ska bokföring utföras så att ovanstående uppfylls, då kommer NE-blanketten att innehålla rätt belopp.
9
1
Alltså, på det förenklade bokslutet så står det att summan tillgångar minus skulder skall bli det egna kapitalet.. men den siffran stämmer inte med mina insättningar och uttag. Tillgångarna är ett varulager, fordran moms och en kassa(som förvisso var minus) Skulder är enbart ej inlösta presentkort. Men där stämmer inte det med mittegna kapital....
1073
139
Hej igen, Att det egna kapitalet inte är summan tillgångar minus skulder är antagligen just för att resultatet ännu inte överförts till egna kapitalet. Jag tar ett exempel: Ingående balans årets början: Tillgångar 1000 Skulder 500 Eget kapital = 1000 (tillgångar) - 500 (skulder) = 500 Hänt under året innan bokslut: Årets resultat (Intäkter - Kostnader): 500 Insättningar: 200 Uttag: 500 Tillgångar: Ökat med 200, totalt 1200 Utförs vid bokslut: Eget kapital = 500 (eget kapital vid årets början) + 500 (årets resultat) + 200 (egna insättningar) - 500 (egna uttag) = 700 Nu är eget kapital (700) = tillgångar (1200) - skulder (500)
9
1
Ja såklart. Då stämmer det nästan, då när på nån tusenlapp, men då spelar alltså ingen roll att den kolumnen ej stämmer just i förenklade bokslutet för det kommet ju stämma när jag tar med mig resultatet in på det nya året. Tack för hjälpen. Verkligen. Mvh Emma
44
Jag behöver också hjälp. Får inte ihop att eget kapital är tillgångar - skulder. Bokföringsprogrammet anger att mitt egna kapital är 25.933,65. Summa Eget kapital + skulder: 28.853,59, vilket betyder att skulderna är på 2919,94? Moms och särskilda punktskatter: 2.595,94 + kortfristiga skulder: 324 = 2919,94. 2919,94 + 25.933.95 = 28.853,59. Summa tillgångar är enligt balansrapporten på 29696,40 (checkräkningskonto + momsfordran). Tillgångar - skulder: 29696,40 - 2919,94 = 26776,46, inte 25.933,65 som är det egna kapitalet enligt rapporten. Summan av eget kapital + skulder är inte samma som mina tillgångar. Kan någon förklara vad mitt egna kapital är som ska fyllas i på NE-blanketten? Jag har en länk http://www.weblith.se/balansrapport.png som visar balansrapporten från bokföringsprogrammet. Vore snällt om ni kunde förklara hur det hela hänger ihop. Tack.
44
Tror att Årets resultat Debet 8999, Kredit 2019 fixade problemet.
1073
139
Emmi, det ska inte bara "nästan stämma", det ska stämma. Det är därför du som sista verifikation för året ska bokföra så att resultatet och underkonton till eget kapital samlas upp i huvudkontot Eget kapital. Därefter ska förenklade årsbokslutet tas fram och sedan i princip kopieras till NE-blanketten. Magnus K, att bokföra årets resultat mot konto 2019 löser en del av problemet, men du bör även bokföra så att underkonton till eget kapital samlas ihop under kontot 2010 Eget kapital. Det är för att du som ingående balans till nästa år ska ha tomma underkonton, annars skulle du t.ex. ta med dig ett belopp på konto 2019 (årets resultat) in till nästa år.
9
1
så om jag inte hittar felet, så justerar jag det under eget kapital, med egen insättning alternativt eget uttag? kan inte se var det felas nånstans.... jag vet ju att jag inte medvetet gjort fler uttag, men kan ju missat nåt kvitto nånstans vilket då leder till eget uttag? för om jag inte har en verifikation för den felande summan så går den väl som eget uttag? eller? så gjorde vi förr när det inte gick ihop sig...
9
1
men om mitt egna kapiatl vid årets början var 25000, minus årets resultat -7000, minus uttag på 6000 =12000. då är alltså mitt ena kapiat helt plötsligt nbara 12000 fast jag "satte in 25000-6000 dv 19000" ? trodde liksom att det egna kapitalet enbart var insättningar och uttag.
1073
139
Det är svårt att ge något säkert svar när man inte har helheten. Men om du i ett kassaskrin skulle ha 25000 vid årets början, sedan handlar för 7000 och plockar ut 6000, då finns det faktiskt bara 12000 kvar. Du skriver om igen att något som du inte vet vad är fel, menar du alltså att det jag skrev om att resultatet ska överföras till egna kapitalet inte var det som saknades för att egna kapitalet = intäkter - skulder?
9
1
jo, egentligen så är det ju så... jag har dock fattat det som att egna kapitalet är som ett lån från mig provat till företaget, och då skulle lånet fortfarande vara 19000 oavsett årets resultat- men så är det alltså inte. när jag räknar som du sagt så felas det på ca 900 kr- jag antar att det måste vara ett kvitto/verifikation som jag ej fått med- vilket gör att jag får ta den summan som ett eget uttag. då kan jag föra in rätt belopp i förenklade bokslutet och sen vidare till NE. min poäng är att om jag tagit ett banklån för 25000, amorterat av 6000, så skulle banklånet fortfarande vara på 19000 oavsett mitt resultat. det egna kapitalet ändras nu istället av resultatet och kvar är alltså enbart 12000 kr. men jag har ju tänkt fel, så nu ska jag försöka göra rätt så att jag får med mig rätt siffror in 2013.
44
Tack stifor förresten. Jag bokför utan avrundning i mitt bokföringsprogram, siffrorna är exakt som på kontoutdragen. Stryker sedan örena på skattedeklaration (moms att deklarera). Ska jag göra samma sak på inkomst av näringsverksamhet NE-blanketten? ..eller ska jag avrunda? Tackar för svar.
1073
139
[quote="Magnus K" post=46857]Tack stifor förresten. Jag bokför utan avrundning i mitt bokföringsprogram, siffrorna är exakt som på kontoutdragen. Stryker sedan örena på skattedeklaration (moms att deklarera). Ska jag göra samma sak på inkomst av näringsverksamhet NE-blanketten? ..eller ska jag avrunda? Tackar för svar.[/quote] Du kan göra vilket som, båda varianterna är OK. För snygghetens skull kan du behöva stryka ören på något ställe och avrunda på ett annat så att summor/rester överensstämmer med varandra. Om du deklarerar elektroniskt tror jag den kollen sker med automatik.
44
Via telefon fick jag för mig att skatteverket sa att man kan avrunda, samt stryka så det jämnar ut sig, så slutsumman blir det egna kapitalet. Via mejl sa skatteverket olika saker, beroende på vem jag skrev till. "det stämmer att du bara stryker örena när du deklarerar, det gäller både på NE-blanketten och på momsdeklarationen. När du bokför så tar du upp den exakta summan." "Du kan avrunda vanligt på deklarationen." "Båda vad gäller momsbilagan och NE-bilagan ska du klippa bort ören. Det innebär att eventuella ören faller bort. Om du läser i broschyren "Bokföring, bokslut och deklaration", SKV 283, framgår att för både räkenskapsschema som skattemässiga justeringar att "Fyll inte i nollor i onödan. Skriv heller aldrig kommatecken, punkter, streck eller ören." Broschyren hittar du under länken nedan. http://www.skatteverket.se/download/18.3684199413c956649b580a2/1361548487700/40915.pdf" Jag blir förvirrad. Jag vill ha klar och tydlig indikation på vad som är rätt och fel.
44
23 kap. 1 § SBL Belopp som avser skatt eller underlag för beräkning av skatt enligt denna lag anges i hela krontal så att öretal faller bort. Lag (1997:483) När det gäller redovisning i skattedeklarationen gäller inte lagen (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp. I stället gäller 23 kap. 1 § SBL. Av denna bestämmelse framgår att avrundning ska ske nedåt så att öretalen faller bort. Mervärdes- skatt ska således deklareras i hela krontal. Detta måste väll gälla för inkomstdeklaration, NE-blankett också, vad säger ni? Jag vet att detta kanske är lite löjligt, men vill vara så noga jag kan.
1073
139
Du måste vara lite pragmatisk, vi kan ta ett exempel. På NE-blanketten ruta B10 står det att Eget kapital ska vara tillgångar minus skulder. Om du bokfört tillgångar till beloppet 200 kr 5 öre samt skulder till beloppet 100 kr 95 öre, då är eget kapital bokfört till 99 kr 10 öre. Om du bara stryker örena så fyller du på NE-blanketten i att tillgångar = 200, skulder = 100 och eget kapital = 99. Det ser ju inte bra ut, så i det här exemplet vore väl ett bra tips att avrunda skulderna uppåt så att det egna kapitalet stämmer.
44
Känns onödigt och starta en ny tråd, vore tacksam för hjälp angående detta: Upptäckte att jag år 2011 gjorde en "bokföring av resterande leverantörsfakturor" precis innan året var slut, var en faktura som jag hade liggandes som ej blev betald det året. Resulterade i att jag inte hade bokfört någon nollning av momsen på fakturan, utan den blev kvar på konto 2640. På balansrapporten blev "summa moms och särskilda punktskatter" (2650 redovisningskonto - ingående moms 2640 (pga fakturan). Upptäckte detta idag strax efter jag hade skickat in deklaration för NE 2013 att den ingående momsen är ju kvar. Ja, den är inte förflyttad till redovisningskonto/fordran helt enkelt. Ska jag bokföra bort ingående momsen till Momsfordran och redovisa det som vanlig ingående moms på 2012 års senaste momsredovisning? Ser att allt blir knas när B14 Skatteskuld i själva verket är en tillgång (momsfordran) på NE 2013. Ingående moms 64,80 från fakturan, samt redovisningkonto 55,89. Blir ett + resultat på B14, ingen skuld. Hursomhelst, hur ska jag göra för att få bort den ingående momsen så den inte hamnar på 2012 års balansrapport. Jag får ändra deklarationen. Tack.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.