Fråga ang. ombildning från EF till AB

2
Har sedan några år tillbaka en EF vid sidan om mitt ordinarie arbete. Har nu pga. att jag vill utveckla mitt företagande startat ett AB dit jag ska flytta min verksamhet (mindre konsultjobb inom IT och viss e-handel). EF har omsatt ca 20 000/år och merparten av intäkterna har investerats i inventarier så som dator, skrivare, visst varulager etc. (dock bokfört som kostnader eftersom inköpskostnaderna har legat under schablonbeloppet för avskrivning och vi inte bokför lager som tillgång).

Vad är det mest korrekta och skattemässigt fördelaktiga sätt att föra över desssa inventarier till mitt AB (där jag har ett AK på 50 000 kr som jag kan använda till 50%). Har planerat att ta kontakt med en revisor ang. detta men skulle gärna vilja få era åsikter på detta forum. Eftersom jag flyttar över hela min verksamhet kan jag då överlåta allt till AB't utan kostnad (eller till en symbolisk kostnad) eller måste jag sälja allt till inköpsvärdet/marknadsvärdet (vilket då tämligen borde generera en större vinst i min EF detta år)?

Tack på förhand!
394
1
När man ombildar en enskild näringsverksamhet till exempelvis ett AB får man föra över tillgångar och skulder. Man får då använda de bokförda värdena utan någon uttagsbeskattning.
Ulf Bjarme
2
Tack Ulf för ditt svar! Efter ha läst lite mer om detta på skatteverkets sida och andra ställen så har jag förstått att det är möjligt att slippa extra skatt just vid en sådan här situation. Dock är jag fortfarande lite osäker på hur det ska hanteras rent praktiskt och hur man bokför det på enklaste sätt. Räcker det med att man skriver ett överlåtelseavtal mellan EF och AB't där man specificerar allt innehåll, inköpta varor, inventarier, domännamn etc.? Som det ser ut just nu så har jag lite skulder (ca 10') i min enskilda firma i form av egna insättningar pga. av nödvändiga inköp gjorda under våren (som ännu inte har täckts upp av några intäkter). Hur hanteras det enklast bokföringsmässigt i EF resp. AB?
394
1
Vid en "inkråmsöverlåtelse" skriver man som du säger ett överlåtelseavtal där man anger värdena på tillgångar och skulder som övertas av AB. Lämpligt är att använda de bokförda värdena från EF. Finns inget inventarievärde blir det en intäkt i den EF om du sätter något värde på dem. Överlåtelsen får göras momsfritt när hela verksamheten eller en avgränsad del av den överförs. Skillnaden mellan tillgångarna och skulderna blir en skuld till aktieägaren och kan bokföras på konto 2893 hos AB. Du ska också upprätta ett styrelseprotokoll som innehåller beslutet om övertagandet (köpet) av den enskilda näringsverksamheten. Bolaget kan sedan betala av på skulden till aktieägaren när det finns tillräckligt med likvida medel. Tänk på att inte förbruka mer än halva det egna kapitalet (aktiekapitalet). De egna insättningar du gjort i den EF överförs inte på AB utan du får betalt genom den fordran du får på bolaget.
Ulf Bjarme

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.