Vilket först - årsredovisning eller inkomstdeklaration

6
Har ett AB och första räkenskapsåret är slut. Jag undrar vad ska man upprätta först - årsredovisninen eller inkomstdeklarationen. Gärna upplysa varför den ena kommer först.
1
Deklarationen upprättas ju med bokslutet och årsredovisningen som underlag
589
1
Än så länge ska deklarationen lämnas in 2 maj, om man inte har anstånd. ABL (Aktiebolagslagen) 7 kap 10§: [quote]10 § Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår skall aktieägarna hålla en ordinarie bolagsstämma där styrelsen skall lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, koncernredovisningen och koncern revisionsberättelsen (årsstämma).[/quote] [quote]Tillhandahållande av handlingar inför årsstämman 25 § Styrelsen ska hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse eller kopior av dessa handlingar tillgängliga hos bolaget för aktieägarna under minst två veckor närmast före årsstämman. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna ska läggas fram på stämman.[/quote] Årsstämman ska alltså hållas inom 6 månader från räkenskapsårets utgång (dvs innan juni månads utgång, om bokslutsdagen är 31/12). Årsredovisningen skall sedan vara inne hos Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets utgång (dvs juli om man har 31/12 som bokslutsdatum). Deklarationen upprättas utefter de siffror man fått fram i bokslutet och den skatteberäkning som gjorts där, men det innebär inte nödvändigtvis att årsredovisningen är klar och underskriven.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.