Förenklat årsbokslut - Förskott till leverantör

31
1. Förskott till leverantörer ska tas upp som en Övrig fordran i det Förenklade årsbokslutet om de överstiger 5000 kr. Är det per faktura som gränsen på 5000 kr avser eller slår man ihop alla förskott till olika leverantörer?

2. Hur gör man praktiskt om gränsen på 5000 kr EJ överstigs? Ska man bokföra posten som ett förskott ändå eller bokför man posten som en kostnad istället?

3. Blir fakturerad av ett webbhotell fyra ggr om året för tre månader i taget. Har nu en faktura som avser dec 2011-feb 2012. Ska det räknas som ett Förskott till leverantör? Läste någonstans att det är olika om tjänsten är påbörjad eller inte men tyckte det var otydligt med vad som räknas som en påbörjad tjänst.

Tack på förhand!
632
3
1. Fakturabelopp gäller. 2. Ja 3. Jag förstår nu att det du pratar om är Förutbetalda kostnader, vilket blir en interimsfordran. Förskott till leverantör är något helt annat. Om fakturabeloppet är över 5000 kr ska kostnaden för december tas i bokslutet, kostnaden för jan och feb ligger som fordran i bokslutet och blir en kostnad först nästa år.
31
Tack Krjh för att du redde ut begreppen för mig! Inte konstigt att jag tyckte det var otydligt när jag har läst om fel saker. Har jag förstått rätt att det alltså är fakturabeloppet som är avgörande? I fallet ovan så är fakturan totalt på över 5000 kr (exkl moms), själva interimsfordran blir ca 3333 kr.
632
3
Ja, det är fakturabeloppet som är avgörande och du har även räknat rätt gällande interimsfordran, under förutsättning att fakturabeloppet är 5000 kr. Sen så kan man ju alltid räkna dagar (februari är kortare än december tex) och dela summan på om man vill vara exakt, men ingen kommer att klanka ner på dig för att du delar på hela månader.
31
Vad bra, då tror jag att du lyckats hjälpa mig att förstå hur Förutbetalda kostnader ska hanteras. Tack! Men samtidigt har du fått mig att fundera på Interimsskulder så jag passar på att fråga om det. Exempel: En kund faktureras 5000 kr (exkl moms) för ett års (11-07-01 -- 12-06-30) annonsering på min hemsida. Ska jag då kostnadsföra 2500 och ta upp 2500 som en Förutbetald intäkt i det Förenklade bokslutet? (Förutser att gränsen är på 5000 kr även här om det är så det går till.) Ber om ursäkt om jag använt fel benämning och hoppas ändå du förstår vad jag menar.
394
1
Använder du dig av det förenklade årsbokslutet så behöver man inte periodisera interimsposter på belopp under 5 000 kr. Bokföringsnämndens vägledning 2006:1 definierar vad som avses med "god redovisningssed" vid förenklade årsbokslut: [i]Förskott till leverantör omfattar både betalningar som avser en framtida leverans av en vara eller tjänst och s.k. förutbetalda kostnader. En första förhöjd leasinghyra är ett förskott som ska fördelas över avtalsperioden. En betald premie för en försäkring som berör två räkenskapsår är inte ett förskott utan ska kostnadsföras i sin helhet även om en del av premien avser påföljande år. I posten Övriga fordringar ska följande tas upp efter värdering enligt punkterna 6.63 och 6.64: o Förskott till leverantör, exklusive avdragsgill mervärdesskatt, överstigande 5 000 kronor, där leverans, delleverans eller utförande av tjänst inte påbörjats [/i][i](förskottsutbetald). o Första förhöjd leasinghyra, exklusive avdragsgill mervärdesskatt, överstigande 5 000 kronor (förskottsutbetald). o Ränteinkomster, sammanlagt överstigande 5 000 kronor, som är hänförliga till räkenskapsåret men som företagaren får först nästa år (efterskottsinbetalas). o Ränteutgifter, sammanlagt överstigande 5 000 kronor, som företaget har betalat under räkenskapsåret men som är hänförliga till nästa år (förskottsutbetald).[/i]
Ulf Bjarme

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.