Bokföring av månadsförsäljning

13
Hej!

Får man bokföra en månadsförsäljning som en klumpsumma eller måste man bokföra dagsförsäljningsrapporterna dag för dag. Finns det någon regel eller lag som säger något om det?

Tacksam för svar.
394
1
Enligt bokföringslagen 1999:1078 kan man sammanföra [u]en dags[/u] försäljning i en gemensam verifikation. [i]5 kap 6 §§ Verifikationer 6 § För varje affärshändelse skall det finnas en verifikation. Om företaget har tagit emot en uppgift om affärshändelsen i den form som anges i 7 kap. 1 § första stycket, skall denna uppgift, i förekommande fall kompletterad med uppgifter enligt 7 och 8 §§, användas som verifikation. Om det behövs med hänsyn till arten av den mottagna verifikationen, får bokföringen grundas på en särskilt upprättad hänvisningsverifikation. [u]Flera likartade affärshändelser får dokumenteras genom en gemensam verifikation. Vid försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning får även inbetalningarna under en dags försäljning dokumenteras genom en gemensam verifikation,[/u] om det skulle vara förenat med svårigheter att upprätta verifikationer för de olika affärshändelserna. Den gemensamma verifikationen får då utgöras av uppgifter från en kassaapparat, kassarapport eller annan uppgift som anger summan av mottagna betalningar. 7 § Verifikationen skall innefatta uppgift om när den har sammanställts, när affärshändelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall skall verifikationen även innefatta upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för affärshändelsen samt var dessa finns tillgängliga. I verifikationen skall det ingå ett verifikationsnummer eller annat identifieringstecken samt sådana övriga uppgifter som är nödvändiga för att sambandet mellan verifikationen och den bokförda affärshändelsen utan svårighet skall kunna fastställas.[/i]
Ulf Bjarme
13
Tackar så mycket! :)
21
[quote="sneaky" post=41166]Hej! Får man bokföra en månadsförsäljning som en klumpsumma eller måste man bokföra dagsförsäljningsrapporterna dag för dag. Finns det någon regel eller lag som säger något om det? Tacksam för svar.[/quote] Du kan bokföra månadsförsäljningen som en klumpsumma men det måste finnas verifikationer (dagsförsäljningsrapporterna)som underlag till posten.
Caroline Engström www.cperedovisning.com

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.