Vem betalar parkeringsboten?

29
Företagsbilen (obs! ej tjänstebil) har fått en parkeringsbot. Vem betalar - företaget eller föraren? Och om företaget kan betala - hur bokförs detta?

Tacksam för svar.
589
1
Böter är personliga omkostnader, så egentligen ska det betalas av den som använde bilen. I praktiken tas det oftast som en ej avdragsgill övrig kostnad (konto 6992, t.ex) i företaget. Inte riktigt rätt, men det brukar inte röra sig om några större summor per år å andra sidan.
29
Jo, i princip håller jag med men just en parkeringsbot är ju alltid utställd på ägaren, oavsett vem som kört/parkerat. Alla övriga böter är personliga.
2066
2
Nu blir det ett ganska långt svar, men det är en intressant och ofta ställd fråga. Jag ska försöka svara så korrekt som möjligt... Din fråga kan avse både "[b]Kontrollavgift vid olovlig parkering[/b]" ([url=https://lagen.nu/1984:318]Lag 1984:318[/url]): Olovlig parkering innebär att du struntar i att betala avgift till en privat markägare som han beslutat. * 7 § Fordonets förare och ägare ansvarar solidariskt för att kontrollavgiften betalas. samt "[b]Felparkeringsavgift[/b]" ([url=https://lagen.nu/1976:206]Lag 1976:206[/url]): Felparkering innebär att du brutit mot kommunala eller statliga föreskrifter om parkering eller stannande. * 4 § Fordonets ägare ansvarar för att felparkeringsavgiften betalas. Felparkeringsavgifter verkar de flesta hålla med om att de ej är avdragsgilla, vad som gäller kontrollavgiften brukar det finnas lite olika tolkningar av... Enligt skatteverkets [url=http://www.skatteverket.se/download/18.400023ac12df56d65d980001572/SKV+301+utg%C3%A5va+29+Handledning+f%C3%B6r+beskattning+av+inkomst%2C+taxeringen+2011+Del+1.pdf]Handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering[/url] punkt 17.2.47, sida 299 är det dock ingen skillnad: [quote][b]Parkeringsböter i tjänsten[/b] Enligt 9 kap. 9 § IL får böter och offentligrättsliga sanktioner inte dras av. Med parkeringsböter avses i detta sammanhang dels avgifter enligt lag (1976:206) om felparkeringsavgifter, dels avgifter enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Avdragsförbudet innebär att den anställde inte hade haft rätt till avdrag vid inkomsttaxeringen ifall han själv betalat avgiften. Parkeringsböter innebär en personlig sanktion mot föraren av fordonet. När det gäller förmånsbil, innebär den omständigheten att arbetsgivaren i egenskap av ägare till fordonet kan bli ytterst betalningsansvarig för avgiften, inte att denna utgör en kostnad för fordonet som ingår i bilförmånsvärdet. Om arbetsgivaren betalar parkeringsböter för en anställd betraktas detta som en ersättning för en personlig utgift för den anställde och behandlas som lön oavsett om parkeringsförseelsen uppkommit vid tjänsteresa eller privat. Undantag från beskattning vid parkeringsförseelse kan bli aktuellt för t.ex. vård- och räddningspersonal vid akut utryckning. [/quote]
Med vänliga hälsningar,
Jonathan

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.