Skillnad på bokslut?

11
Hej,

Undrar vad det är för skillnad på förenklad bokslut och vanlig bokslut?


Mvh
394
1
Reglerna finns i bokföringslagen 1999:1078 och är ganska omfattande.[br][br][i]3 § /Träder i kraft I:2011-01-01/ Andra företag än sådana som avses i 1 § ska, om de inte upprättar årsredovisning, för varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut.[br]  Årsbokslutet ska upprättas enligt 4 och 5 §§. Företag i vilket den årliga nettoomsättningen normalt uppgår till[u] högst tre miljoner kronor [/u]och som inte är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt 1 § får upprätta årsbokslutet i förenklad form enligt 6 §. Lag (2010:1514).[br] [/i][br][br]
Ulf Bjarme

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.