Fråga om bokföring av rotavdrag

5
Hej

JAg har en fråga angående hur man bokför rotavdrag. Jag använder kontantmetoden.
Ett exempel: Jag har nedlagda arbetskostnader om 25000 tkr inkl moms. Fakturerar 12500 inkl moms. När jag fått betalt av min kund bokför jag 10000kr som intäkt och 2500kr utg moms och när inbetalningen kommer från skv 10000kr som försäljning och 2500 utg moms. Är detta rätt? Tänker på att momsen ska komma i rätt period osv. vad händer vid bokslut om kunden betalat men inte skatteverket. Intäkten tillhör ju året. Blir det interimsfordran 12500 kr och interimsskuld 2500 för momsen?? Hoppas någon kan hjälpa en förvirrad :roll:
1324
4
Enligt dom anvisningar jag läst (som förvisso var ett tag sedan) så skall hela momsen tas upp när man får betalt från kund. [br][br]Hans
632
3
Man bör behandla det på följande vis.[br][br]Du skriver en faktura på 20 000 + moms.[br]Totalt belopp = 25 000 kr.[br][br]Speca upp det arbetskostnad kund, arbetskostnad rotavdrag och skriv sedan:[br][br]TOTALT FÖR KUND ATT BETALA: 12 500 KR.[br][br]Om du har bokslutsmetoden så bokar du upp resterande belopp som en kundfordran vid betalningen. Hela beloppet bör stå på fakturan, för alla intäkter ska ju faktureras.
5
ja precis så ser min faktura ut.  jag bokför enligt kontantmetoden dvs jag bokar aldrig upp några kundfordringar som man gör i bokslutsmetoden utan bokar intäkten/momsen(dvs hälften i detta fall) när jag kan se att kunden betalat. När återbetalningen från skatteverket kommer bokar jag resterande intäkt och moms. Frågan är om detta är rätt eller om 100% av momsen ska bokas upp direkt när jag får betalt av kunden. [br][br]Mvh Anna
632
3
[url=http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/husarbeterot/fakturamodellen/husarbeterotmoms.4.76a43be412206334b8980003256.html?posid=1&sv.search.query.allwords=moms rot]http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/husarbeterot/fakturamodellen/husarbeterotmoms.4.76a43be412206334b8980003256.html?posid=1&sv.search.query.allwords=moms rot[/url][br]...[br]Faktureringsmetoden[br]Om du använder faktureringsmetoden vid momsredovisningen ska du redovisa den utgående momsen i den period du utfärdar fakturan. [br][br][br]Bokslutsmetoden[br]Om du använder bokslutsmetoden ska du redovisa den utgående momsen i den redovisningsperiod du får betalt. [br][br]I sista redovisningsperioden för beskattningsåret ska du även redovisa den utgående momsen på obetalda fordringar. I deklarationen för den redovisningsperiod då kunden betalar ska alltså redovisning ske av den utgående momsen som motsvarar dennes betalning. [br][br]I fakturaexemplet ovan ska alltså företaget redovisa (20 % av 16 250=) 3 250 kronor när kunden betalar. Skatten för resterande del ska redovisas i deklarationen för den redovisningsperiod då betalning erhålls för den delen. I exemplet uppgår momsen för denna del till (20 % av 6 250=) 1 250 kronor[br]
394
1
Så här skriver Skatteverket under nyheter redovisning av ROT fakturor och moms[br][br][i]När ska jag redovisa den utgående momsen?[br][br]Faktureringsmetoden[br][br]Om du använder faktureringsmetoden vid momsredovisningen ska du redovisa den utgående momsen i den period du utfärdar fakturan.[br][br]Bokslutsmetoden[br][br]Om du använder bokslutsmetoden ska du redovisa den utgående momsen i den redovisningsperiod du får betalt.[br][br]I sista redovisningsperioden för beskattningsåret ska du även redovisa den utgående momsen på obetalda fordringar. I deklarationen för den redovisningsperiod då kunden betalar ska alltså redovisning ske av den utgående momsen som motsvarar dennes betalning. [/i]
Ulf Bjarme
394
1
ser man på samma tanke i samma ögonblick
Ulf Bjarme
5
Tack!!  :D Förstår jag det hela rätt nu så redovisar jag momsen när jag får inbetalningen från skatteverket. Vid bokslut redovisar jag även den momsen som jag har på utestående fordringar. Så om jag väntar på en utbetalning från skatteverket om tex 25000kr så bokar jag interimsfordran debet 25000, intäkt kredit 20000 samt utg moms kredit 5000 Då blir momsen och intäkten registrerad i rätt period. [br][br]mvh Anna
632
3
Nästan rätt. Enda saken är att du vid årsbokslutet bokför innestående fordran som kundfordring, inte som interimsfordringar.[br][br]En interimsfordran är: [br]Alt 1: En kostnad betald under året, men som även avser del av eller hela nästa år.[br]Alt 2: En intäkt fakturerad och betald under nästa år. Men som avser arbete eller liknande som är utförd under året innan bokslut.
5
Ok, förstår. Då hade jag bokat som interimsskuld om jag ännu inte hunnit fakturera eller ansöka hos skv men utfört arbete under bokslutsåret?[br][br]
632
3
Ja, som en interims[u]fordran[/u]    :)
5
ja såklart, börjar visst bli lite trött :blink[br][br]tack för hjälpen!
1
Ingående balans 2910 Eget kapital -49 486,49 2911 Egna uttag 200 2919 redovisat resultat -1 281,23 S:a Eget kapital visas -50 567:72 Skall vara: 48 005,26 Beräknat resultat visas med 2 562,46 Med vänlig hälsning Stellan

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.