import från Storbritannien (moms?)

36
Jag har hittat ett par leverantörer i UK som jag vill använda men har lite problem med att förstå momsen.

Jag har räknat på "inmoms" = 25% och kundmoms (="utmoms") = 25%.

Men har sett att det är 15% moms på varor från UK: (ex. hemelektronik + leksaker)

Ska jag då räkna på "inmoms" = 15% och kundens moms = 15%?
394
1
Från Skatteverkets broschyr SKV520 moms vid utrikeshandel:[br][br]Inköp från en[br]momsregistrerad säljare[br]Köparen redovisar momsen[br]Företag i andra EG-länder kan sälja varor till dig utan[br]moms om du uppger ditt giltiga momsregistreringsnummer[br]till säljaren. Det är då du själv som ska beräkna[br]momsen på varuvärdet och redovisa den.[br]Denna form av omvänd skattskyldighet kallas ofta för[br]gemenskapsinternt förvärv. För den moms som du[br]själv beräknat har du avdragsrätt enligt samma regler[br]som gäller för annan moms. Du redovisar inköpen i[br]en särskild ruta i skattedeklarationen.[br]Du måste redovisa moms i Sverige[br]Om du är momsregistrerad i Sverige men säljaren[br]ändå tagit ut moms i ett annat EG-land måste du[br]ändå be räkna och redovisa svensk moms. Den[br]svenska moms en beräknar du på priset inklusive[br]den utländska momsen. Detta gäller även om du[br]åberopat ditt moms registreringsnummer.[br]För att undvika att varan beskattas i båda länderna[br]måste säljaren skicka en ny faktura utan moms. Säljaren[br]kan då kreditera eller återbetala momsbeloppet[br]till dig.[br]Säljaren måste också rätta sin kvartalsredovisning[br]om den lämnats med felaktiga uppgifter.
Ulf Bjarme
36
Tack för snabbt svar![br][br]Har jag förstått det rätt:[br][br]Om jag köper en vara för 1000:- från UK så betalar jag bara 1000:- (inte 1250?).[br][br]Därefter när jag säljer varan för sig 10000:- så är momsen : 2500:- men jag betalar inte 2500:- till skatteverket utan här får jag ta hänsyn till momsen vid inköp (fastän jag ej betalat den). [br][br]DVS.  Skatteverket får : 2500-250:- = 2250:-??[br][br]Har jag förstått det rätt?
1324
2
Se detta med inköp och försäljning som 2 helt separata delar. [br][br]Om du säljer skall du alltid ta ut 25% moms . dvs om du säljer för 10000:- + moms . Så får kunden betala 12500:- och du skickar alla 2500:- till skatteverket. [br][br][br]Sedan detta när hu handlar från annat EU land (=införsel till skillnad från import) så skall du uppge ditt VAT nummer till leverantören och då skall han inte debitera dig moms. [br]Däremot skall du bokföra fiktiv moms. 25%. dvs om du handlar för 1000:- bokför du 250:- på kredit 2615/2614 och samma summa debit på 2645. Dessa summor skall alltså med på momsrapporten inkl 1000:- . [br][br]Sök på fiktiv moms så lär du hitta ett antal exempel på hur det skall se ut. [br][br]Har du sedan ett riktigt bokföringsprogram bör ju den ta hand om momsrapporten om du bokfört rätt.  [br][br]Hans[br]
36
Ska söka på fiktiv moms så jag vet hur det bokförs! Tack![br][br]Men det innebär alltså att jag betalar skatteverket i slutändan 2500-250 = 2250:- fastän jag inte betalat leverantören 25:-?[br][br]
1324
2
[quote author=fireas link=topic=6897.msg32279#msg32279 date=1270466071][br]Men det innebär alltså att jag betalar skatteverket i slutändan 2500-250 = 2250:- fastän jag inte betalat leverantören 25:-?[br][br][/quote][br][br]Nej. [br][br]Du betalar skatteverket 2500:- vilket är den moms du får för det du säljer. [br][br]Hans[br]
36
ok då förstår jag :) tack så mycket![br][br]Skall klura ut vad för nytta den ingående momsen gör och varför den skall bokföras...
1324
2
Tanken med det hela är ju att det skall vara samma kostnad/moms vart man än köper från. [br][br]Ex om du köper från Sverige så betalar du 1250:- inkl moms och får tillbaks 250:- så din kostnad är 1000:-[br]Om du köper i England (EU) så betalar du 1000:- och tar sedan upp 250:- fiktiv moms som sedan dras av på samma momsrapport. Du betalar alltså 1000:-[br]Handlar du från USA betalar du 1000:- till USA, Sedan betalar du 250:- i moms till tullverket. Och dessa 250:- får du sedan dra av = får tillbaks. Din kostnad 1000:- [br][br]Sedan undrar man ju då varför du skall behöva ta upp en fiktiv moms som sedan dras av. Blir ju bara en "massa" jobb. Jo det är för att designen skall fungera för alla företag- Om du ex är en Tandläkare som inte får dra av momsen så blir det. [br][br]Ex om du köper från Sverige så betalar du 1250:- inkl moms  och får INTE tillbaks momsen så din kostnad är 1250:-[br]Om du köper i England (EU) så betalar du 1000:- och tar sedan upp 250:- fiktiv moms men du får då inte dra av denna moms så dessa 250:- skall betalas till skatteverket. Du betalar alltså 1250:-[br]Handlar du från USA betalar du 1000:- till USA, Sedan betalar du 250:- i moms till tullverket. Och dessa 250:- får du sedan INTE dra.  Din kostnad 1250- [br][br][br]Så den design som man valt är alltså att alla företag slipper moms mellan länderna om man uppger VAT nummer. Och man tar sedan upp en Fiktiv moms lokalt. Och sedan kan dom bolag som har rätt till det dra av summan på samma deklaration. [br]Men summa supparum, Samma regler för alla typer av företag, Och samma regler i ALLA EU länder. [br][br]Hans
394
1
Läs här vad Niclas Virin  tycker om momssystemet [br][br]http://niclasvirin.blogspot.com/2008/11/moms-mellan-momsare.html[br][br]Mervärdesskatten är en i många avseenden utmärkt skatt – både juridiskt och ekonomiskt. Det finns emellertid en företeelse i dess konstruktion som är både onödig och krånglig och som dessutom belastar den med felrisker – inte minst avsiktliga, kriminella fel. Det är att moms ska tas ut på transaktioner mellan momsskattskyldiga.[br]Den skatt som ett företag enligt sin momsdeklaration netto ska leverera in till skattemyndigheten, är den som ej momspliktiga subjekt betalat – framför allt privatpersoner. Varje enskild momsdeklaration innehåller dessutom bruttotal av in- och utgående moms för under perioden företagna transaktioner mellan momssubjekt, t.ex. mellan en grossist och en detaljhandlare. Till den delen är positiva och negativa totalsummor lika med 0. Detta måtte gälla tiotusentals deklarationer varje redovisningsperiod. Meningslösa bruttotal för utgående och ingående moms på miljardbelopp redovisas. Felriskerna är monumentala. En promille – en andel så liten att den inte rimligen föranleder kontroll – på en miljard kronor är en miljon kronor. Oavsiktliga fel är ofrånkomliga. Därtill kommer alla de komplicerade och svårlösliga rättsliga problem som behandlas på alla skatteseminarier. För att tillgodose det seriösa näringslivets berättigade krav måste hanteringen ske med skyndsamhet. Är deklarationen negativ ska staten – skyndsamt – skicka tillbaka moms till företagen. Därmed kan kriminella personer snabbt och närmast riskfritt kvittera ut stora belopp.[br]Även om hanteringen är starkt automatiserad och datoriserad, måtte den sysselsätta massor av människor. Dessutom binds en gigantisk kreditvolym upp i bankväsendet. Har någon nånsin försökt beräkna den och vilka konsekvenser den har?[br]Jag förstår väl att momssystemet konstruerades som det gjorde. Jag var med och taxerade på den tiden som vi hade omsättningsskatt, OMS. Den var i många hänseenden bristfällig. Då infördes MOMSEN – i Sverige liksom i flera andra länder i Europa. En teoretisk mycket elegant modell. Den prisades av både jurister och ekonomer. Kumulativa effekter undveks. Det blev konkurrensneutralitet mellan helintegrerade företag och bolagiserade koncerner. Exporten belastades inte och importen fick ingen konkurrensfördel framför inhemsk produktion. Den var lätt att begripa och för allmänheten lätt att acceptera. Varje produktionsled betalade sin lilla andel; det kändes inte så tungt, och det var lätt att bestämma underlaget. Jag vill minnas att man rent av brukade hävda att momsen var självreglerande eller självkontrollerande – säljare och köpare hade ju tummen i ögat på varandra. Det fanns visserligen en massa branscher som var undantagna, men det gjorde inte så mycket. Om det undantagna företaget låg sent i produktionskedjan och fick betala moms, som drabbade det som kostnad eftersom de inte kunde få tillbaka den, blev det i alla fall inte så stor kumulativ effekt så att det störde. Just detta att momsen fungerade så bra trots att alla företag inte var momssubjekt, gjorde den till en mycket bättre skatt än omsen. Samtidigt gjorde just det faktum att många företag inte var momssubjekt, att det var nödvändigt – eller i vart fall närmast självklart eller åtminstone lämpligt – att skatten hanterades som den gjorde, dvs. så att den beräknades på varje enskild försäljning (från momssubjekt) och att även momssubjekt fick betala moms till sin leverantör. Och köparen fick ju ändå i förekommande fall snart tillbaka skatten från skattemyndigheten.[br]Det låg kort och gott ett stort pedagogiskt värde i att skatten skulle debiteras på varje faktura, oavsett vem som var köpare. Men egentligen var det inte nödvändigt ens på den tiden att göra på det viset. Numera är det egentligen endast i bank- och försäkringsverksamhet och i fastighetsbranschen som stora delar av verksamheten inte är momspliktig. I övrigt är skatten heltäckande. Därför saknas det idag varje praktiskt skäl att debitera skatt på andra fakturor än sådana som skickas till köpare som är helt eller delvis utanför momssystemet.[br]Jag hjälper några småföretag som har konfronterats med den omvända momsen. Den finns i byggbranschen sedan 1 juli 2007 och innebär, att den, som utfört en tjänst mot ett annat företag, inte ska debitera någon moms på sin faktura. I stället ska köparen i sin deklaration ta upp ett utgående momsbelopp motsvarande det som säljaren skulle ha debiterat om det inte vore fråga om byggnadstjänst. Köparen har samtidigt rätt till avdrag med ett lika stort belopp. Detta är verkligen att gå över ån efter vatten. Det är precis samma sak som att inte lägga till någon utgående moms och inte dra av någon ingående moms, dvs. som att helt bortse från fakturan (som ju inte momsbelagts). Och då är vi där vi skulle vara om man inte debiterar moms på fakturor till momspliktiga subjekt.[br]Jag föreställer mig att Skatteverket skulle kunna utfärda ett certifikat för momsskyldiga. Även företag som bara delvis är momsskyldiga (banker, försäkringsföretag, fastighetsförvaltare mm) skulle också kunna få momscertifikat som visar vilken verksamhet de är skattskyldiga för. Visar en köpare upp ett momscertifikat ska en säljare i god tro kunna fakturera utan moms. Skulle säljaren ändå fakturera med moms (han kan kanske inte bedöma om försäljningen verkligen går till den skattepliktiga delen) är ingen större skada skedd; köparen får snart tillbaka pengarna från Skatteverket. Har det köpande företaget inget certifikat eller kan han inte på annat sätt visa upp att hans verksamhet ingår i momssystemet, skall säljaren debitera moms precis som vid t.ex. butiksförsäljning till privatpersoner.[br]Hela bulken av onödiga momstransaktioner försvinner. Risken för fusk reduceras dramatiskt.[br]Min fråga till alla momskunniga personer är nu: VARFÖR MÅSTE MOMS TAS UT PÅ FAKTUROR TILL MOMSPLIKTIGA SUBJEKT?[br]
Ulf Bjarme

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.