Uppdelning av el- tele- och förmåner.

10
Har precis köpt ett litet lantbruk, med första elräkningarna ställde jag mig frågan hur man gör med dem. Gissningsvis gör bostadshuset av med ca 5000 kwh, medan resten förbrukar 15000kwh, tidigare har iaf totalförbrukningen varit 20000kwh.

Hur gör man i bokföringen och deklarationen? Vem kan avgöra hur mycket jag ska stå för privat, är det jag själv i väntan på en eventuell framtida revision?
Samma sak med teleräkningen. Och man har ju tillgång till verktyg och vissa matprodukter, ska jag ärligt försöka uppskatta hur mycket jag använder av allt och betala för det?

Någon med kunskaper som kan ge mig ledning i detta?

Vet att min företrädare lät firman stå för allt under året för att sedan justera det i deklaration. Men blir inte bokföringen skev då? Eller är det så det bör gå till?
394
1
Många regler finns samlade i Skatteverkets broschyr "SKV 295 skatteregler för enskilda näringsidkare".[br][br]Det är lämpligt att bokföra de egna uttagen en gång om året  i samband med årsbokslutet och man får då göra en genomtänkt fördelning som man kan försvara.[br][br]Från Skatteverket:[br]"Uttag av varor och produkter[br]Om du tar ut varor eller produkter från jordbruket,[br]ska du ta upp värdet av varorna ( produkterna ) som[br]intäkt i näringsverksamheten. Det uttagna värderas[br]till marknadsvärdet, dvs. det pris du hade fått betala[br]om du köpt det i handeln. Läs mer under ”Privata[br]uttag[br]av varor och tjänster”, sidan 6.[br]El[br]Huvudregeln är att el som förbrukats för privatbostad[br]inte får dras av som kostnad i näringsverksamheten.[br]Kan du inte läsa av den privata elförbrukningen[br]på[br]en särskild mätare, ska förbrukningen uppskattas.[br]För en familj på fyra personer kan den s.k. hushållselen[br]uppskattas till minst 3 000–5 000 kWh per år.[br]Uttag för uppvärmning av privatbostad[br]Uttag av bränsle från lantbruksenhet för uppvärmning[br]av privatbostad på samma fastighet behöver inte[br]tas upp som intäkt. Detta gäller alla slags bränslen[br]från fastigheten som ved, flis, halm, biogas m.m. Har[br]du annan uppvärmning, får utgiften för uppvärmning[br]av privatbostad inte dras av i näringsverksamheten."
Ulf Bjarme

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.