Hur bokföra payson omkostnader?

21

Exempel, man säljer något för 100kr och då blir paysons avgift 6kr, hur bokför man den?
394
1
K3051 80[br]K2611 20[br]D6570  6[br]D1930 94[br]
Ulf Bjarme
21
Måste man bokföra varje enskild payson kostnad eller kan man göra det en gång per månad?[br][br][br](använder BLA start)[br][br]Tack för hjälpen ulf erik.
394
1
Du kan göra en gemensam verifikation som innefattar en hel dags försäljning (om det gäller mindre belopp). Man kan vänta med själva bokföringen tills slutet av nästa månad (gäller ej kontantförsäljning som ska bokföras påföljande arbetsdag).[br][br]Bokföringslagen SFS 1999:1078[br][br]Verifikationer[br]6 § För varje affärshändelse skall det finnas en verifikation.[br]Om företaget har tagit emot en uppgift om affärshändelsen i den[br]form som anges i 7 kap. 1 § första stycket, skall denna[br]uppgift, i förekommande fall kompletterad med uppgifter enligt[br]7 och 8 §§, användas som verifikation.[br]Om det behövs med hänsyn till arten av den mottagna[br]verifikationen, får bokföringen grundas på en särskilt[br]upprättad hänvisningsverifikation.[br]Flera likartade affärshändelser får dokument genom en[br]gemensam verifikation. Vid försäljning av varor och tjänster[br]mot kontant betalning får även inbetalningarna under en dags[br]försäljning dokumenteras genom en gemensam verifikation, om det[br]skulle vara förenat med svårigheter att upprätta verifikationer[br]för de olika affärshändelserna. Den gemensamma verifikationen[br]får då utgöras av uppgifter från en kassaapparat, kassarapport[br]eller annan uppgift som anger summan av mottagna betalningar.[list][br][li][/li][br][li][/li][br][/list]
Ulf Bjarme
21
Tack för svaren...[br][br]så man kan bokföra hela dagens paypal/payson kostnader på slutet av dagen.  moms på den utgiften som vanligt eller?
1165
Det är ingen moms på Paysons avgifter, liksom andra bankkostnader.
1324
2
Som swerot skriver är det ingen moms på banktjänster.[br][br]Att notera för att slippa denna typ av momsfrågor. Man får aldrig dra av en moms man inte har ett kvitto med uppgiven moms på. Man kan altså inte anta att det är moms i summan trots att sälaren borde tagit ut det. Man måste altså be om ett nytt kvitto. [br][br]Hans
21
Fint, tack..  så man bara bokför den kostnaden som en utgift och drar ej moms.. 
21
Stämmer det här?[br][br]D1940 payson 105kr[br]K3000 försäljning -84kr[br]K2610 utgående moms -21kr[br]D6570 bankkostnadeer payson 6,15kr[br]K1940 payson -6,15kr[br][br]Tack för all hjälp.
2
För att krångla till allt ytterligare lite..[br]Hur bokför man samma sak om..låt oss säga[br]det överförda beloppet "försäljning" innefattar [br]en fraktkostnad på 12 kr och den faktiska försäljningssumman[br]är 72 kr?[br]
21
Det lägger jag under K3000

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.