Nya regler, Karensdagar hos Försäkringskassan.

163
Är det värt att ha 3 eller fler karensdagar i ett företag?... (Gäller ej AB.)
Att läsa på fsk;
Aktuella förändringar inför årsskiftet


Prisbasbelopp 2009
Från och med 1 januari 2009 är prisbasbeloppet 42 800 kronor. Höjningen av prisbasbeloppet innebär att det nya taket för bland annat sjukpenning, rehabiliteringspenning, tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning blir 321 000 (7,5 prisbasbelopp). För föräldrapenning ligger taket på 428 000 (10 prisbasbelopp)

Egenavgifter 2009 i sjukförsäkringen för egenföretagare med vald karenstid
En egenföretagare kan välja 3 eller 30 dagars karenstid i sjukförsäkringen. Egenavgiften påverkas beroende på vilken karenstid en företagare väljer.
Försäkringskassan har fastställt egenavgifterna till sjukförsäkringen för 2009 till:

6,89 % vid 3 dagars karenstid (6,67 % år 2008)
6,11 % vid 30 dagars karenstid (6,00 år 2008)

På inkomster över 7,5 gånger prisbasbeloppet tillämpas procentsatsen 6,93 för sjukförsäkringsavgift från och med 1 januari 2009.

Arbetsgivarutlåtande införs
Från årsskiftet har Försäkringskassan möjlighet att i vissa fall begära in ett så kallat arbetsgivarutlåtande för att få uppgifter från arbetsgivaren när en anställd är sjukskriven. Utlåtandet ska beskriva de möjligheter som finns på arbetsplatsen att ta tillvara den försäkrades arbetsförmåga. Den försäkrade och arbetsgivaren bör ta fram utlåtandet tillsammans, men det är den försäkrade som ska lämna in utlåtandet till Försäkringskassan.

Arbeta med sjukersättning, nya regler 1 januari 2009
Från och med den 1 januari 2009 ges den som har sjukersättning som inte är tidsbegränsad möjlighet att arbeta och ändå ha kvar sin rätt till sjukersättning.
De nya reglerna gäller för den som har sjukersättning enligt de regler som gällde före den 1 juli 2008, totalt handlar det om cirka 430 000 personer. Reglerna omfattar även dem som studerar eller arbetar ideellt.
(se vidare separat pressmeddelande)
Här: http://www.forsakringskassan.se/press/pressmed/pm2008/pm42_08/
Tina - www.alskadebarn.se & www.favoritsmycken.se
1165
På en årsinkomst om 200.000kr handlar det om 1.560kr i besparing på egenavgiften. Men tar man ut dem som inkomst blir det inte mycket kvar alls.[br][br]Själv tycker jag att det är värt de pengarna för att kunna få tillbaka något om man får flunsan, bryter något eller på annat sätt gör att man behöver ligga lågt en vecka eller två.
2360
37
Förut kunde nystartade företag ha en karensdag vilket var fördelaktigt. Jag tror den finns kvar. Eller?
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.