Nytt företag / Dotterbolag?

2066
2
Jag har idag ett aktiebolag tillsammans med en kollega och ska starta ett till företag tillsammans med ytterliggare två personer. Jag och min kollega kommer tillsammans ha aktiemajoritet, men bara strax över 50%.

Frågan då är, vad är att föredra: gå in som privatpersoner och starta ett fristående bolag, eller låta vårt nuvarande bolag gå in som delägare? Jag ser egentligen ingen fördel med att ha ett dotterbolag då vi inte kommer äga mer än 90% av aktierna och således inte har rätt till koncernbidrag i alla fall. Dessutom missar skattemässigt på eventuell aktieutdelning i det nya bolaget om pengarna måste betalas ut som lön via vårt nuvarande bolag.

Har jag missat någon aspekt, eller vad är era synpunkter?
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
589
1
Aktieutdelning går ju att ta via ert nuvarande bolag.[br][br]Säg att ni äger 51%. Utdelning 100 tkr från dotterbolaget totalt. Alltså 51 tkr till moderbolaget. Då delar ni ut 51 tkr från moderbolaget.[br][br]Kommer ni att ha löner? Då kan det vara fördelaktigt med dotterbolag, när ni räknar ut hur mycket lågbeskattad utdelning som går att ta (man räknar med sin ägda del av dotterbolagets löner). Å andra sidan: Om ni INTE har några lönekostnader (eller extremt låga) så har ni möjlighet att ta ut lite mer lågbeskattad utdelning per år om det är två bolag (ni får ju då totalt i bolagen 2 x schablonbeloppet istället för 1,49 (om de två nya äger 49%) x schablonbeloppet).[br][br]Jag utgår från att ni inte behöver göra koncernredovisning, så det extra ni behöver hålla reda på är eventuella skulder/fordringar mellan bolagen.[br][br]Ibland är det bättre att de nya får köpa in sig i moderbolaget, så har man koncernbidragsrätt till/från dotterbolaget. Men det där beror mycket på verksamhet och annat.[br][br]Om verksamheterna är helt skilda kan det ju vara bättre med skilda bolag. Det är heller inte helt givet att de nya delägarna vill ingå i en koncern med ert nuvarande bolag.
720
Sean tycker jag att det finns en annan aspekt man måste tänka på också och det är vad man vill med sina bolag och de pengar som genereras. Att kunna få lågbeskattad utdelning från två bolag är väl bra om man är ute efter "privata" pengar, ska man fortsätta bygga moderbolaget så är ju en helt skattefri utdelning till det bolaget ännu bättre.[br]Samma sak med dotterbolaget. Ska man fortsätta att äga och driva det så kanske det är bra med direkt ägande, om man ska bygga det för en framtida försäljning så är ju återigen vinsten från försäljningen skattefri om det är ett dotterbolag.[br][br]Vi är ett gäng företagare som tillsammans äger 15-20 bolag tillsamman ( med olika %-andelar i olika bolag och inte alla med i allt utan helt efter eget intresse, var man kan tillföra och vad man vill jobba med) utöver det har vi var och en sitt egna bolag. I början var det några som också ägde andelar som privatpersoner men även de har i dag AB:en som ägare till aktierna. Det beror ju naturligtvis också på hur stora utdelningar man har, men är utdelningen en miljon om året så är det stor skillnad på att ha aktierna som bolag eller privat.
2066
2
Tack för alla synpunkter![br][br][quote author=Jorgen][br]Aktieutdelning går ju att ta via ert nuvarande bolag.[br][/quote][br][br]Problemet om jag förstår det rätt är inte att vi inte betalar ut löner utan att det egna löneuttaget inte gör att vi uppfyller kraven för det lönebaserade utrymmet. Således, med schablonbeloppet får vi ut den summan från båda bolagen, medans om företaget ägt det nya bolaget skulle få betala ut delen från det bolaget som lön.[br][br][quote author=Jorgen][br]Kommer ni att ha löner? Då kan det vara fördelaktigt med dotterbolag, när ni räknar ut hur mycket lågbeskattad utdelning som går att ta (man räknar med sin ägda del av dotterbolagets löner). Å andra sidan: Om ni INTE har några lönekostnader (eller extremt låga) så har ni möjlighet att ta ut lite mer lågbeskattad utdelning per år om det är två bolag (ni får ju då totalt i bolagen 2 x schablonbeloppet istället för 1,49 (om de två nya äger 49%) x schablonbeloppet).[br][/quote][br][br]Vi kommer inte ha löner från det nya bolaget utan har kvar vår lön från nuvarande bolag. Bolaget blir mer ett tjänsteföretag och sammanhållande för att utöka den befintliga verksamheten på en annan ort. [br][br]Har jag missat något när jag läser på [url=http://www.skatteverket.se/fordigsomar/foretagare/delagareifamansforetag.4.1cf57160116817b9766800074.html]skatteverket[/url] om beräkningen. För att räkna in det lönebaserade utrymmet måste jag ha en lön på 667500 eller 267000+5%?[br][br][quote author=Jorgen][br]Jag utgår från att ni inte behöver göra koncernredovisning[br][/quote][br][br]Inte än :)[br][br][quote author=Jorgen][br]Ibland är det bättre att de nya får köpa in sig i moderbolaget, så har man koncernbidragsrätt till/från dotterbolaget. Men det där beror mycket på verksamhet och annat.[br][/quote][br][br]Det skulle bli för dyrt för dem.[br][br][br][quote author=Redkon][br]ska man fortsätta bygga moderbolaget så är ju en helt skattefri utdelning till det bolaget ännu bättre.[br][/quote][br][br]Hmm, det klart, så kan man ju också tänka... det är alltså helt skattefritt? Det räknas inte in i årets vinst?[br][br][br][quote author=Redkon][br]Samma sak med dotterbolaget. Ska man fortsätta att äga och driva det så kanske det är bra med direkt ägande, om man ska bygga det för en framtida försäljning så är ju återigen vinsten från försäljningen skattefri om det är ett dotterbolag.[br][/quote][br][br]Spännande, vår revisor tyckte exakt omvänt. Dvs, att om man skulle sälja bolaget var det bättre att äga det privat eftersom det är mindre skatt då än att ta in pengarna i moderbolaget och betala ut det som lön. Det är bra med fler synvinklar, man kanske inte vill ta ut en eventuell vinst privat utan använda kapitalet i moderbolaget som du säger.[br]Nu är det visserligen tänkt som ett långsiktigt projekt, men man vet aldrig vad som händer.[br][br][quote author=Redkon][br]Vi är ett gäng företagare som tillsammans äger 15-20 bolag /.../ I början var det några som också ägde andelar som privatpersoner men även de har i dag AB:en som ägare till aktierna. Det beror ju naturligtvis också på hur stora utdelningar man har, men är utdelningen en miljon om året så är det stor skillnad på att ha aktierna som bolag eller privat. [br][/quote][br][br]Men då är det ert mål att driva upp kapital i moderbolaget, inte att plocka ut det privat?
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
720
[quote author=Jonathan link=topic=3941.msg18505#msg18505 date=1211834726][br][quote author=Redkon][br]Vi är ett gäng företagare som tillsammans äger 15-20 bolag /.../ I början var det några som också ägde andelar som privatpersoner men även de har i dag AB:en som ägare till aktierna. Det beror ju naturligtvis också på hur stora utdelningar man har, men är utdelningen en miljon om året så är det stor skillnad på att ha aktierna som bolag eller privat. [br][/quote][br][br]Men då är det ert mål att driva upp kapital i moderbolaget, inte att plocka ut det privat?[br][/quote][br][br]Vår företagsgrupp är ju långt ifrån någon klassisk moder/dotter sturktur men det är inte i "moderbolaget" vi samlar pengar.[br]Det ser istället ut så att det finns en koncern med ett stort moderbolag och några 100%-iga dotterbolag. Modern där ägs sedan av våra oilka egna AB:en i lite olika %-satser men där upphör koncernförhållandet eftersom ingen äger mer än 50 %. Den utdelning som kommer från koncernen in till resp bolag kan sedan var och en använda till vad man vill, det har ju övergått till "privata" pengar efterom de finns i vars och ens egna bolag. [br]Samma sak med övriga bolag vi äger, verksamheten drivs i det gemensamtäga bolaget och utdelningen går till ens privata bolag där jag själv till 100% bestämmer vad jag gör med mitt kapital.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.