Månadsvis Moms i Deklarationen!

9
Bakgrund:
År 2006 hade jag årsvis redovisning av moms. Detta blev ju momskuld som jag redovisade i deklarationen. År 2007 betalade jag in denna skuld.

År 2007 hade jag månadsvis redovisning av momsen. För december o novembers redovsining av momsen får jag ju momsskuld som jag redovisar i deklarationen.

Under Eget Kapital ska man ju redvisa egna uttag, tillskott, f-skatt o årets redovisade vinst/förlust.

Nu undrar jag ifall jag ska ta med den inbetalda momsen för år 2006 o 2007 års inbetalda moms (januari-oktober) under Eget Kapital som övriga uttag.

Jag har anstånd med att lämna in deklarationen så det är därför jag undrar.

394
1
Momsinbetalningen avseende helårsredovisningen av 2006 är ett eget uttag och kan konteras på exempelvis 2012 och/eller genom att nolla det konto du har bokat upp momsskulden på.[br][br]För november och december 2007 har du antgligen en upplupen momsskuld på konto 2650. Den summan för du in på NE blankettens ruta B14. Du ska alltså inte blanda in någon kontering i eget kapital av momsen under 2007.
Ulf Bjarme
9
Ok! [br][br]Så i Eget Kapital under B10 ska det bara se ut så här då?[br][br]+ Eget kapital vid årets början[br]+ Egna insättningar[br]- Egna uttag (f-skatt men ingen momsinbetalningar)[br]+/- Årets resultat[br]+ Eventuella skattejusteringar[br]= Eget kapital vid årets slut[br][br]I skattejusteringar så kan bara årsvis redovisning finnas med så här då?[br]  Utgående moms om moms redovisas årligen[br]-  Ingående moms om moms redovisas årligen[br]+ Momsjustering från bokslutsunderlaget om moms redovisas årligen[br][br]Stämmer detta?[br][br]Kan tillägga att jag inte använder bokföringsprogram då jag endast har några få intäkter per år o knappt några utgifter alls. Använder alltså endast dagboksblad.[br][br]
394
1
Den momsskuld du har för helårsmomsen 2006 kommer att öka det egna kapitalet i ingångsbalansräkningen för 2007. Man kan ju tänka sig att dessa pengar trots att de är en skuld till Skatteverket har förts över och blivit en privat skuld liksom övriga personliga skatteskulder. [br][br]Redovisar man momsen via skattedeklarationen ska den inte påverka det egna kapitalet.
Ulf Bjarme

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.