Avskrivning bärbar dator, 9500 kr

64
Hur blir avskrivningen på enklaste sätt för en bärbar dator som kostat 9500 kr inkl moms?
394
1
Du skriver av den med 20% per år av inköpsvärdet före moms =0,2x7600=1520 kr
Ulf Bjarme
2066
2
Vad har du för företag? För många ligger gränsen för vad som kan kostnadföras direkt vid 10000 kr.
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
64
Tack för svaren, de blev som jag tänkt då. [br][br]Har enskild firma, och inte jättehög omsättning så det är nog gränsen 5000 kr som gäller för mig.
1324
2
Kan ju tillägga lite saker vad gäller avskrivning. [br][br]I detta fall kostar ju datorn 7600:- exkl moms. Så då blir inventariens värde 7600:- år ett.[br]Momsen får du ju tillbaks på momsrapporten. [br][br]Sedan finns det 2 regelr för avskrivning. Du måste använda samma regel för alla inventarier ett enstaka år. [br][br]Regel 1 är 20% av inköpspris. Så då skriver du av 1520:- per fullt år. [br]Regel 2 är 30% av kvarvarande värde. Så då blir det 2280:- år ett. År 2 30% av 5320:- = 1596:- år 3 går du sedan över till 20% regeln då denna är mer gynsam. [br][br]Som du ser är regel 2 bättre dom första åren. Problemet med detta är dock att om du köper en ny dator år 3 så kanske du vill använda regel 2 på den och regel 1 på den gamla. Och detta går inte. Så då får man räkna varje år vad som är bäst regel 1 ELLER regel 2 för alla inventarier. [br][br]Sedan finns det ytterligare en regel som man måste ta hänsyn tlll första året vid avskrivning. Om du handlar datorn den 1 december så får du bara skriva av 1/12 av summan. Handlar den den 1 mars blir det altså 10/12 av summan. [br][br]Hans[br]
2066
2
[quote author=hfohrman link=topic=3653.msg16975#msg16975 date=1205765035][br]Sedan finns det ytterligare en regel som man måste ta hänsyn tlll första året vid avskrivning. Om du handlar datorn den 1 december så får du bara skriva av 1/12 av summan. Handlar den den 1 mars blir det altså 10/12 av summan. [br][/quote][br][br]Jag var/är av uppfattningen att avskrivningen första året sker med samma belopp oavsett när under året inköpet skett.
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
1324
2
[quote author=Jonathan link=topic=3653.msg16978#msg16978 date=1205768125][br][quote author=hfohrman link=topic=3653.msg16975#msg16975 date=1205765035][br]Sedan finns det ytterligare en regel som man måste ta hänsyn tlll första året vid avskrivning. Om du handlar datorn den 1 december så får du bara skriva av 1/12 av summan. Handlar den den 1 mars blir det altså 10/12 av summan. [br][/quote][br][br]Jag var/är av uppfattningen att avskrivningen första året sker med samma belopp oavsett när under året inköpet skett.[br][/quote][br][br]Ok. Jag har ev missförstått den regeln. Har man dock ett första förkortat bokföringsår så skall man justera enligt längden på detta år. [br][br]Hans
2360
37
Jag så ev en ny regel där man skulle få dra av hela beloppet det år det var max 5´kvar. Kan det stämma?
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID
1073
139
Det finns ytterligare en variant när det gäller avskrivning, den kallas restvärdesavskrivning och innebär att man varje år får avskriva 25 % av återstående inventarie-värde.[br][br]På det sättet blir det ju aldrig helt avskrivet, men då kommer den nya regeln (som Lars nämnde) in om att ifall det totala inventarie-värdet är max 5.000 får hela beloppet avskrivas.[br][br]
1324
2
25% regeln motsvarar väl 30% regeln. 30% kan användas av dom som upprättar riktigt bokslut och 25% av dom som upprättar förenklat bokslut.  Dom skall bara krångla till det. [br][br]Hans[br][br][br]
2360
37
Ex 10.000 i inventarie är år 1= 7500, år 2=5625, år 3=4219, år 4=0, med andra ord en genomsnittslig avskrivning med 25% per år.[br]Med metoden 30/20 skulle beloppet vara 3430 år 3 och år 4 =0
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID
20
[b]Huvudregeln[/b] (det som här har blivit kallat regel 2 eller som ofta kallas 30-regeln)[br]Är att man får skriva av 30% av den ingående balansen + inköp - försäljning, eller snarare: Det lägsta skattemässigt tillåtna värdet är 70% av IB+inköp-försäljning.[br]Med din dator skulle detta alltså medföra:[br]År 1: 7600*0,7 = 5320 --> 7600-5320=2280 i avskrivning[br]År 2: 5320*0,7 = 3724 --> 5320-3724=1596 i avskrivning[br]År 3: 3724*0,7 = 2607 --> 3724-2607=1117 i avskrivning[br]osv...[br][br]Andra regeln är [b]Kompletteringsregeln[/b]. Det är 20% av anskaffningsvärdet som man får skriva av varje år då. Dvs. lägsta skattemässiga värdet år 1 är 80% av anskaffningsvärdet, år 2 60% osv.[br]År 1: 7600*0,8=6080 --> 7600-6080=1520 i avskrivning[br]År 2: 7600*0,6=4560 --> 6080-4560=1520 i avskrivning[br]År 3: 7600*0,4=3040 --> 4560-3040=1520 i avskrivning[br]År 4: 7600*0,2=1520 --> 3040-1520=1520 i avskrivning[br]År 5: 7600*0 = 0 --> 1520-0=1520 i avskrivning[br][br][b]Varje år får man räkna ut lägsta skattemässiga värdet enligt de två metoderna och sedan ta det lägsta av de två och se hur mycket man får skriva av med i år (IB minus lägsta skattemässiga värdet)[/b]. Om man bara har den här datorn så blir det förmånligast att ta enligt Huvudregeln år 1,2 och 3 och sen år 4 och 5 kompletteringsregeln. Mer komplicerat blir det om man har fler inventarier och köper och säljer under åren.
/Erik Åberg
Ekonomistudent vid Uppsala Universitet
Blivande revisor
589
1
[quote author=lars arenander link=topic=3653.msg16991#msg16991 date=1205799188][br]Jag så ev en ny regel där man skulle få dra av hela beloppet det år det var max 5´kvar. Kan det stämma?[br][/quote][br]Nej, det stämmer inte. Om man, som de flesta, tillämpar räkenskapsenlig avskrivning.[br][br]Vill man hålla det enkelt skriver man av 20% per år på inventarier som fortfarande har ett bokfört värde (dvs på inventarier som ännu inte är 5 år gamla).
46
[quote author=Jonathan link=topic=3653.msg16966#msg16966 date=1205756493][br]Vad har du för företag? För många ligger gränsen för vad som kan kostnadföras direkt vid 10000 kr.[br][/quote][br][br]Det beror på hur du bedömmer den ekonomiska livlängden på den bärbara datorn.[br]Bedömer du den till max 3 år så kan du yrka att få skriva av den direkt.[br][br]Jag, som datakonsult, hade inga problem med att få igenom dirketavskrivning av min bärbara dator, trots att den kostade betydligt mer än 5000:- + moms.[br][br]Det verkar som många har hängt upp sig på beloppet 5000 som en absolut gräns för om en inventarie får skrivas av direkt eller inte, men så är det faktiskt inte. Det framgår även tydligt i Skatteverkets broschyr "Skatteregler för enskild näringsidkare", SKV 295 utgåva 12 under kapitlet "Avdrag för värdeminskning" på sidan 17:[br][br][i]1. Omedelbart avdrag[br][b]Inventarier som bedöms ha en ekonomisk livslängd[br]på högst tre år får du dra av redan samma år de skaffas[br]till näringsverksamheten ( så kallade treårsinventarier[br]).[/b] Det är du som i första hand ska visa att livslängden[br]är högst tre år. Observera att tre år inte är[br]någon avskrivningstid, utan endast en bedömningstid.[br]Inventarier kan inte skrivas av på tre år utan du[br]måste använda någon av nedanstående avskrivningsalternativ[br]när inventarien ska skrivas av.[br][b]Inventarier av mindre värde får du också dra av året[br]de skaffas till näringsverksamheten.[/b] Mindre värde är[br]inventarier som har ett värde av högst 5 000 kr exklusive[br]moms för den som upprättar ett förenklat årsbokslut,[br]och annars 10 000 kr.[/i][br][br]Notera alltså att det inte finns någon 5000:- gräns när bedömningen görs om en inventarie ska betraktas såm 3-års inventarie eller inte![br][br]Alltså: Ekonomisk livslängd högst 3 år: avskriving direkt.[br]Ekonomisk livslängd mer än 3 år: avskrivning enligt de vanliga reglerna.[br][br]Att den bärbara datorn i mitt fall fortfarande fungerar efter 3 år är ointressant. Det viktiga är att jag kan motivera att den inte längre duger som mitt arbetsredskap efter 3 år pga slitage, teknikutveckling, prestandakrav,  m.m[br][br]/ TT[br]
2360
37
Tasselt det där är nyttig teori för alla, verkligheten kan se annorlunda ut . Jag vill inte ha Jörgen moderator på mig igen så jag säger inte vem som kan vara boven i dramat.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID
46
[quote author=lars arenander link=topic=3653.msg17210#msg17210 date=1206892568][br]Tasselt det där är nyttig teori för alla, verkligheten kan se annorlunda ut . Jag vill inte ha Jörgen moderator på mig igen så jag säger inte vem som kan vara boven i dramat.[br][/quote][br][br]Finns dom i Regeringsrätten, mål 394-94 angående bedömningen av datorer som korttidsinventarie samt även om kraven på bevisföring för att få inventerier bedömda som korttidsinventarier (sista stycket i domen).[br][br]Gå till http://www.rattsinfosok.dom.se, klicka på "Avancerad" fliken och sök på Målnummer 394-94. [br][br]/ TT
2360
37
0 träffar men berätta gärna här. Detta är en ständigt återkommande fråga.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID
2066
2
Genom att följa ovanstående instruktion, med internet explorer - sidan verkade inte gilla Firefox, fick jag upp referatet at domen. Orkade inte läsa igenom hela.[br]Klicka på Avancerat, fyll i målets nummer i rätt ruta och välj alla domstolar. Klicka sen på länken som kommer fram och välj i det fönstret länken som visar referatet. Sidan verkar vara genererad så det går inte att länka direkt dit (suck).
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
3
Jag orkade inte heller läsa det hela. Men på slutet står:[br][br][br]"Det ankommer på den skattskyldige att visa att den ekonomiska livslängden för ett inventarium kan antas inte överstiga tre år. Kravet på bevisning kan dock inte sättas särskilt högt, eftersom den aktuella bestämmelsen om direktavdrag för korttidsinventarier förutsätter att det redan under anskaffningsåret skall göras ett antagande om inventariernas ekonomiska livslängd (jfr RÅ 1994 not. l32). Regeringsrätten finner att utredningen ger vid handen att det i samband med anskaffningen år 1989 fanns fog för antagande att bolaget inom tre år skulle nödgas byta ut den aktuella datorutrustningen, eftersom denna därefter inte längre skulle vara lönsam att ha i drift för det ändamål den ursprungligen anskaffats för. Bolaget får vidare anses ha haft anledning anta att utrustningen efter treårsperioden inte skulle kunna användas i någon nämnvärd utsträckning för annat ändamål i bolaget eller försäljas för något väsentligt belopp. Datorutrustningen bör därför betraktas som korttidsinventarier för vilka anskaffningskostnaden i sin helhet får dras av under anskaffningsåret."
3
Kanske bör lägga till att det fallet handlar om  Corren (Östgöta Correspondenten) som köpt ny datorutruatning för 3 212 524 kr.[br][br]/John
2360
37
för 52 år sedan var jag där och tittade på dåtidens datautrustning i samband med att man tog in en bild på mig som autografjägare. Det såg lite annorlunda ut på den tideni Linköping.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID
3
Hade de mac eller pc? (förlåt, kunde inte låta bli)[br]/John
2360
37
typograf var en av dessa som satte bokstäver en annan gjorde bilden + en massa annat folk som skulle fixa sidan.  Utvecklingen har gått framåt. För ca 15 år sedan visade jag bilden för svenska bordtennismästarinnan vid ett veteran SM.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.