Bokföring av faktura i januari.

2066
2
Scenario:
* Ett företag (enskild firma med bokslutsmetoden) tankar firmabilen i december 2007 för 2000:-
* Drivmedelsbolaget fakturerar i efterskott, dvs fakturan för perioden 1/12-31/12 kommer i januari.

Hur bokförs detta? Går det att tolka på mer än ett sätt?
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
720
31/12[br][br]Kredit 2990  2000:-[br]Debet 5611    2000:-[br][br][br]Fakturadatum[br][br]Debet 2990  2000:-[br]Debet 2640  500[br]Kredit 2440  2500:-[br][br][br]
2066
2
Bra. Då är vi överens. Då vidare till min fråga :)[br]Finns det någon annan tolkning? Min väns revisor hävdar nämligen med bestämdhet att fakturan skall bokföras (som en vanlig faktura, med moms) sist i december. Dvs skippa allt med interimsskuld och boka momsen på "fel" månad. Enligt revisorn skall hon endast bokföra något som interimsskuld om hon ännu inte fått fakturan när bokslutet görs, dvs bara kan uppskatta kostnaden men inte vet exakt.[br]Det låter märkligt för mig varför jag undrar om det finns något undantag för mindre bolag, eller vad hon menar...
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
394
1
Kanske om det är en kortbetalning. Då kan man likställa det med en kontantbetalning även om regleringen med kontokortsföretaget sker först vid nästa månads slut. Kvitton kan man få utskrivet vid pumpen.[br][br]I ett sådant fall blir bensinskulden en vanlig leverantörsskuld den 31/12 och behandlas som revisorn sagt.
Ulf Bjarme
2066
2
Det är inget kontokort, vanligt bensinkort (tror det är Preem). Kortet registrerar köpet och en vanlig faktura kommer från bolaget.
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
394
1
En enskild firma med bokslutsmetoden förtecknar en gång per år de kundfordringar och varuskulder som finns den 31/12. Då förtecknar man alla tjänster och varor som [font=Verdana][color=red]levererats [/color] [/font] under året men ännu ej betalts (utom bagatellsummor) och likadant med kundfordringarna. En lämplig tidpunkt att göra bokslutet är när dessa fakturor influtit även om det sker en bit in på nästkommande år. Bokslutet ska vara klart tills deklarationen ska lämnas omkring 1 maj och saknas fortfarande uppgift om vissa skulder får man upskatta dem och lägga dem bland interimsskulder.
Ulf Bjarme
589
1
[quote author=Jonathan link=topic=3367.msg15446#msg15446 date=1199997042][br]Bra. Då är vi överens. Då vidare till min fråga :)[br]Finns det någon annan tolkning? Min väns revisor hävdar nämligen med bestämdhet att fakturan skall bokföras (som en vanlig faktura, med moms) sist i december. Dvs skippa allt med interimsskuld och boka momsen på "fel" månad. Enligt revisorn skall hon endast bokföra något som interimsskuld om hon ännu inte fått fakturan när bokslutet görs, dvs bara kan uppskatta kostnaden men inte vet exakt.[br]Det låter märkligt för mig varför jag undrar om det finns något undantag för mindre bolag, eller vad hon menar...[br][/quote][br]Låter märkligt att en revisor sagt så. Menar du verkligen en revisor, eller menar du det som alltför många kallar för "sin revisor", dvs en redovisningskonsult? Oavsett vilket låter det märkligt.[br][br]Men det viktigaste i sammanhanget är ju å andra sidan att få kostnaden på rätt år och det uppnår man med båda sätten (men momsen blir ju inte rätt om man tar in fakturan långt i efterhand).
2066
2
[quote author=Jorgen link=topic=3367.msg15463#msg15463 date=1200166134][br]Låter märkligt att en revisor sagt så. Menar du verkligen en revisor, eller menar du det som alltför många kallar för "sin revisor", dvs en redovisningskonsult? Oavsett vilket låter det märkligt.[br][/quote][br][br]Ska inte svära på det. Hon har egen firma, så jag antog att hon var antingen godkänd eller auktoriserad.
Med vänliga hälsningar,
Jonathan

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.