Förfallodatum

1616
4
Ursäkta brister i minnet.

Vilken är den längsta förfallodatum man kan skriva på en faktura? Ex 30 dgr netto, 60, 90 etc. Har ingen i nuläget klar bild över detta som jag kan referera till en det vore bra att veta om där finns en gräns.
Må väl!
2066
2
Logiskt sett borde det inte finnas någon gräns. Jag är oftast intresserad av den kortaste tiden som går att skriva (och få betalt inom), så jag vet inte om det finns någon gräns, men jag har svårt att tro det - låna ut pengar är ju inte olagligt.
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
1616
4
Jo det är jag också. Men det hade vart av egenintresse att veta hur det fungerar i omvänd ordning. Eftersom jag har bra kontakter in i byggbranschen så har jag hört en del om stora företag som kräver långa förfallodatum på fakturor av underleverantörer. Men jag undrar hur långt har man laglig rätt och med ök av kund rätt att ställa fakturabeloppet på. [br][br](Med laglig syftar jag inte heller till ordinarie 30 dgr om inget annat överenskommets.)[br][br]Bara ponera:[br]En kund som ska starta upp företag till våren nästa år vill redan nu förbereda viktiga delar till verksamheten så som logotyp. Men denna önskar komma överrens om en senare betalning. Själv vill jag säkra att faktura ställs enligt angivet antal dagar för det faktiska arbete som utfärdats. Hur många dagar kan jag ställa fakturan på, är det möjligt att ställa fakturan på 150 dgr netto enligt ök?[br][br]Finns det andra aspekter här som kan bli luriga ex momsen om kundens företag startar först nästa år?
Må väl!
589
1
Vet tyvärr inte svaret på din fråga om betalningstid.[br][br]Men momsen borde väl inte vara några problem? Du lägger på moms som vanligt. Om den som tar emot fakturan är momspliktig eller inte spelar ju ingen roll för dig.[br][br]Din kund kommer att kunna dra av momsen när firman är startad och han är momspliktig.
1616
4
Tack Jorgen självklart har jag en följdfråga. [br]Ponera att han vill dela upp betalningen och betalar en del i år innan verksamheten är startad och resten vid sluttiden på förfallodatum när verksamheten är igång kan han fortfarande dra av moms på den del som är betald i år?
Må väl!
2066
2
Helt strikt så är det ointressant när kunden betalar efter att varan eller tjänsten levererats.[br]Enligt skatteverket [1]:[br]"Utgående moms redovisas i den redovisningsperiod kundfakturor bokförts eller enligt god redovisningssed borde ha bokförts."[br]Enligt Mervärdesskattelagen [2]:[br]Skattskyldigheten inträder vid överlämnandet eller vid betalningen om den sker tidigare.[br][br]Om jag inte har helt fel får du vanligtvis göra avdrag för inköp som gjorts till verksamheten upp till ett år innan start. Hittar ingen specificering av tidsramen [3].[br]Enligt skatteverket [1] kan man också ansöka om att registrera sig för moms innan man räknar med att ha intäkter för verksamheten, sk uppbyggnadsskede.[br][br][1] - [url=http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c8680003594/55217.pdf]http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c8680003594/55217.pdf[/url][br][2] - [url=http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940200.HTM#K1P3]http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940200.HTM#K1P3[/url][br][3] - [url=http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940200.HTM#K10P9]http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19940200.HTM#K10P9[/url]
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
1616
4
Tack!
Må väl!
2360
37
Vi ska fakturera en kund för ett uppdrag som gjordes för ett antal år sedan och det verkar vara ok. vi får se hur det fungerar i praktiken.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.