Hur bokföra trängselskatt

25
Hej

Hur (vilket konto) bokför jag trängselskatt?

Nvh Carinan
17
Man brukar bokföra ersättningar för trängselskatt i kontogrupp 73 eller kontogrupp 58.[br][br]Kontogrupp 58 - Resekostnader[br]Kontogrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner[br][br]Bokföra ersättningar för trängselskatt, Checkräkning, Exempel:[br]Trängselskatt på 400 till en anställd som rest i tjänsten.[br][br]1930 Checkkonto; Kredit; 276[br]2710 Personalskatt: Kredit; 124 (31%)[br]7338 Ers trängselskatt, skattepliktig; Debet; 400[br]7515 Sociala avgifter, kostnadsers; Debet; 129,68 (32,42%)[br]2730 Sociala avgifter; Kredit; 129,68[br][br]Bokföra ersättningar för trängselskatt, Checkräkning, Exempel:[br]Trängselskatt på 400 till en enskild näringsidkare, delägare i HB eller KB som rest i tjänsten.[br][br]1930 Checkkonto; Kredit; 400[br]5894 Trängselskatt, ej avdragsgill; Debet; 400
Faktureraflera - Redovisning från 690 kr/mån.
Nu vet Du som kund vad Din redovisning kostar!!
720
Hur man bokför beror ju på varför trängselskatten betalas och hur, det finns alltså inte bara ett sätt.[br][br]När företaget betalar trängselskatt för en egen bil (alltså en bil som företaget äger) och resan skett som tjänsteresa är kontot 5616, avdragsgilla trängselskatter.[br][br]Kontering D 5616 20:-[br]              K 19** 20:-[br][br]När företaget betalar trängselskatt för en egen bil (alltså en bil som företaget äger) och resan inte skett som tjänsteresa är kontot 7391, trängselskattförmån.[br][br]Kontering D 7391 20:-[br]              K 19** 20:-[br][br]När det sedan är dags för löneutbetalningen för personen så måste man komma ihåg att lägga till summan av månadens förmån vid beräkningen av skatteavdrag och beräkning av arbetsgivaravgifter.[br][br]          [br][br]När företaget betalar trängselskatt för en anställd som kört i egen bil (alltså en bil som företaget inte äger) och resan skett som tjänsteresa är kontot 7333, ersättning trängselskatt.[br][br]Kontering[br][br]D 7333 20:-[br]K 19** 20:-[br][br][br][br]

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.