Beräkna inkomster och utgifter

2
Vi är två personer som har startat ett handelsbolag. Vi kommer att sälja träningstjänster till företag och privatpersoner, och det är även vi som kommer att hålla i träningspassen. Nu har vi märkt att vi ser på våra inkomster och utgifter på olika sätt. Hur ska vi resonera Förutsättningar: Vi har kommit överens om att våra inkomster från företaget beräknas utifrån hur många träningspass var och en av oss ger. Den totala försäljningsintäkten från träningspasset - 6 % moms = tränarens inkomst. Så om varje deltagare har betalat 50 kr för det träningspasset och det är 20 deltagare är tränarens inkomst 1 000 - 57 = 943 kr. Eftersom handelsbolagsmän inte kan ta ut någon lön från sitt handelsbolag kommer vi att ta vår inkomst från det innestående kapitalet i slutet av varje räkenskapsår. Eftersom vi inte har någon egen träningslokal kommer vi att hålla till i 3 typer av lokaler: 1) utomhus, 2) i lokaler som det köpande företaget står för, 3) i hyrd lokal. Av dessa 3 alternativ är det endast 3 som innebär utgifter för oss. Nu är knäckfrågan denna: Vi kan beräkna våra respektive inkomster på 2 olika sätt: 1) Våra respektive inkomster beräknas enbart utifrån antalet träningspass vi har givit och de intäkter dessa inbringat (se ovan). Kostnader för lokalhyra tas från handelsbolagets kapital och påverkar inte våra respektive inkomster. 2) I inkomstberäkningen tas även med de utgifter för lokalhyra som det specifika träningspasset inneburit. Detta betyder att om en av oss  har hållit alla sina träningspass i en hyrd lokal kommer han att tjäna mindre på sina träningspass än den andra, som bara hållit sina träningspass utomhus eller i det köpande företagets lokaler. Vilket av dessa synsätt är mest lämpligt?
1009
211
Hej,
Det finns ju anledningar för att räkna på ena eller andra sättet. Men om man tänker att man skulle driva detta som 2 olika företag så får man ju stå för sina egna kostnader. Nu kan ni ju dela på en hel del gemensamt vilket är bra. Men varför vill ni dela på de bitar som inte är gemensamma? Alltså lokal direkt knuten till träningspasset. 
Hur skulle ni tänka efter första året ifall ena alltid kört på gym som kostar och den andra bara hos företag gratis? Nä, det mest rättvisa är att man står för sina egna direkta kostnader. Det kan ju även komma andra - som att man bjuder företag på mellanmål efter träning osv.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.