Kvalitetssystem och verksamhetsutveckling

232
HejsanJag jobbar som Kvalitets/Miljöchef på ett företag som levererar produkter och andra lösningar till ibland väldigt "krävande" kunder såsom Volvo, SAAB, Jaguar etc.. Automotive med andra ord..- I och med detta så följer vi diverse kvalitetsstandarder och jobbar aktivt med kvalitetsutveckling, APQP, 7QC, Analyser, ledningsprinciper med mera.

Som chef ligger ansvaret hos mig att upprätthålla kvalitén och implementera verktygen som gör att vi ständigt utvecklas till det bättre. Jag är också den som leder processutvecklingen samt analyserar pågående processer löpande inom bolaget.Efter att jag verkat här en tid så har jag blivit nyfiken på hur kunskapen är bland er gällande ex. ISO9001, ISO14001, QS9000/ISO/TS:16949, EMAS, med flera..Tråden är öppen för alla typer av frågor gällande dessa system, eller i företagsutveckling i allmänhet.
M-Daniel Johansson
54
Självklart har jag hört talas om ISO-standard och liknande då det nämns oftare och oftare men har jag som småföretagare nytta av det? [br] [br]Känns som det gäller "större" företag..
232
Hej! [br] [br]Nja, kanske inte just ISO-standarder, det beror på hur litet företag du har? Anställda? [br] [br]Inom kvalitet så finns det ett antal olika verktyg man kan använda i förebyggande syfte. Det vill säga att när du står inför ett avgörande val, problem eller liknande (som alltid mer eller mindre) så finns det hjälpmedel att tillämpa för analyser, för/nackdelar, genomföranden och korrigeringar. [br]- Det många företagare råkar ut för har bl.a med växtvärk att göra. Inte den som du hade i tonåren, utan den som finns i ditt företag efterhand som det expanderar. Alltid kommer det nya utmaningar som skall övervinnas och det är inte alltid lätt att fatta "det korrekta" beslutet, eller hur? För att jobba konstruktivt och bygga besluten på fakta tar man då hjälp av principer, SWAT-analyser etc för att skapa förståelsen för den process som aktiveras... Fokus skall vara att lösa ett problem, förebygga inför nästa problem och höja nivån på ditt företag. [br] [br]" Entreprenörskap är att hantera problem"
M-Daniel Johansson
54
Nej inga anställda, än. Får se om det blir läge framöver. [br] [br][quote="xt nordic"]Det många företagare råkar ut för har bl.a med växtvärk att göra. Inte den som du hade i tonåren, utan den som finns i ditt företag efterhand som det expanderar.[/quote] [br]Jag har växtverk fast den kommer från att magen växer. :mrgreen: [br] [br]Nej, det är inte alltid lätt att fatta de rätta besluten. Menar du att man kan ha en slags manual för hur jag ska agera? Att utveckla företaget är ju ett måste och SWAT-analyser skulle jag nog jobba mer med. Berätta gärna mer. Det känns lite luddigt än, men intressant! [br] [br][quote]" Entreprenörskap är att hantera problem"[/quote] [br]Det instämmer jag helt och hållet på!
232
Nja, manualer kan man ju alltid ta fram som ett stöd, men jag tänker mera på specifika verktyg. Bland annat bygger ISO på ledningsprinciperna varav en betyder att det enda som tillåts är faktabaserade beslut. Ofta fattas besluten på spekulationer och antaganden vilket innebär stora risker för att man kanske redan i inledningen går helt fel väg. Utan fakta kan man heller inte följa upp hur det gick eftersom man saknar något konkret att jämföra med. Hur lätt är det då att korrigera åt rätt håll och bli ännu bättre? [br] [br]Att jobba konstruktivt med mål och förväntningar skapar också en trygghetskänsla som både du och dina kunder känner av.. [br] [br]Du styr helt enkelt hela processen från det att problemet blev känt tills att det blev löst utan att du behöver göra några krävande (och ibland dyra) åtgärder.. [br] [br]Ett exempel är PDCA som betyder [b]P[/b]lan, [b]D[/b]o, [b]C[/b]heck, [b]A[/b]ct där man följer stegen: [br] [br]1. PLAN= Gör en nulägesanalys och bestäm aktiviteter [br]2. Do= Genomför aktiviteterna som planerat [br]3. Check= Följ upp hur det gick mot planen [br]4. Act= Korrigera det som inte blev som planerat [br] [br]I vanliga fall ängar man 25% för varje del av processen, medans Toyota lägger 65% på planeringen, kanske 10% på aktiviteten och resterande 25% på uppföljning och korrigering. Dom har alltså insett värdet av att planera innan dom skrider till verket så att säga. [br] [br]Ungeför som amerikanen sa att för varje 1 dollar vi säkrar i planeringen sparar vi 10 dollar på resultatet.
M-Daniel Johansson

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.