Konkurrensförbud

1
Har en fråga om konkurrensförbud och hur det fungerar i praktiken.
I ett litet företag /AB,vill en delägare dra sig ur. I kompanjonsavtalet står det att ingen konkurrerande verksamhet får bedrivas direkt eller indirekt mot företaget varken som egen, anställd eller som konsult, på två å. Men hur funkar detta i verkligheten? Kan Företaget verkligen skyddas mot konkurrensen? Är det inte enkelt för den f d delägaren att som t ex anställd, låta det nya företagets säljare kontakta gamla kunder och sedan "två sina händer"?
Är ett konkurrensförbud något som fungerar och hur kan man bevisa att någon brutit medvetet mot det?
Dennise
1165
15
Konkurrensförbud fungerar bara så länge man är anställd, i övrigt är det svårt att efterleva det. Det enda som mig veterligen fungerar är att den som utfärdar förbudet betalar lön till den som vill sluta under karenstiden, samtidigt som denne inte arbetar med företagets kunder, leverantörer etc. Nu brukar sådant bara skapa mer osämja, utöver en massa kostnader, så det är inte särskilt vanligt.[br][br]Jag tycker att man istället för begränsande konkurensklausuler skall ha i bakhuvudet att inga samarbeten varar för evigt, och utifrån det vara försiktig med att låta nyckelpersoner bli så viktiga att de kan stjälpa hela företaget om de byter lag.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.