Typ av anställning - konsult i offentlig sektor

53
1
Hej!

Jag jobbar 90% av heltid på en kommun. På sidan driver jag en liten firma.
Min förhoppning är att till 2012 var 100% egen, men anställd som konsult ca 50% av en kommun, samt göra andra uppdrag resten av de 50%.

Hur fungerar denna typ av anställning rent praktiskt? dvs. kan en kommun anställa mig som konsult, så att jag ex. har kontor, telefoni etc och således sitter i kommunen, fast att jag är egen?
Samt hur funkar det i så fall med arvodet, dvs. kan man be om att få månatliga, förhandsutbetalningar (delbelopp), för att få ut lön?
40
1
Om en kommun eller myndighet ska ta in dig som konsult så gäller det att din firma finns med bland gällande ramavtal. Enklast är att ansluta sig till förmedlingsföretag typ Eworks som har ett brett nätverk med egna företagare. Kommunen anlitar dock Eworks som då anlitar dig som underkonsult.[br][br]Eftersom du inte har anställning utan utför uppdrag och fakturerar kan du inte ta in pengar innan du har sålt din tjänst. Det är ingen skillnad mellan hur det fungerar på de övriga 50% som du tänker sprida ut på andra kunder.[br][br]Kommunen kan mycket väl anvisa dig en plats men räkna inte med att de ger dig telefon annat än en fast anknytning till den aktuella platsen. I vissa verksamheter är det känsligt att ta in konsulter på långtidsbasis om det finns övertalighet bland personalen.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.