Revisor eller redovisningsonsult ?

6
Är på g att starta aktiebolag och funderar nu på detdär med revisor eller rdovisningakomstult.  vet att revisor inte är nödvändigt längre, men ...

Vad är egentligen skillnaden (mer är timpriset)?

Båda fixar ju bokföringen o.s.v.

:blink
632
3
Hej,[br][br]Nej båda fixar inte bokföringen.[br][br]En redovisningskonsult upprättar.[br]En revisor granskar.[br][br]Dvs, redovisningskonsulten står för (ev) bokföring, bokslut, årsredovisning och deklaration. Detta ska alltid göras. Oavsett om man har revisor eller inte.[br][br]Revisorn granskar det som någon annan har upprättat och får inte själv vara del i upprättandet.[br][br]Har du dålig kunskap om bokföring borde du nog ta hjälp av någon, sen om det är en auktoriserad redovisningskonsult eller inte kanske inte är så viktigt. [br][br]I deklarationen ska man dock uppge (from årets deklaration om du startat bolag efter 1 nov) om en auktoriserad redovisningskonsult deltagit i upprättandet av bokslut och deklaration, och jag misstänker att de som inte har tagit hjälp kommer löpa större risk att bli granskad av skatteverket.
90
1
Hej Det finns nog inte många yrken som blandas ihop så mycket som Redovisningskonsult/ekonomikonsult/företagsekonom/redovisningsekonom och Revisor så därför följer här en förklaring: Till att börja med är begreppet “ekonom” väldigt stort och exempel på ekonomer är: Revisorer, Controller, Ekonomikonsulter, Ekonomiassistenter, börsmäklare, nationalekonomer mm. Gemensamt för nästan alla ekonomer är att de på olika sätt arbetar med siffor och rapporter. Inom redovisning/bokföring finns följande yrken och funktioner: En redovisningskonsult gör bokföringen och hjälper till med diverse frågor och planering gällande verksamhetens ekonomi. Denna person hjälper även till med bokslut, deklarationer och skatter. Även vis Juridik kan ingå i arbetsuppgifterna. Som “konsult” är man inhyrd för olika specifika uppdrag som kan vara löpande eller i projekt. En anställd företagsekonom/redovisningsekonm arbetar i regel på sammam sätt fast under andra förutsättningar som “anställd” istället för som “konsult”. Det är vanligare med anställningar i större verksamheter pga större behov-men konsulter förekommer ofta också i form av spetskompetens eller vid mer akuta siuationer(som t.ex. bokslut). Det är vanligt med olika typer av Assistenter både för den som gör bokföringen(Redovisningskonsultet/redovisningsekonomen) och för den som granskar(Revisorn) Revisorn kontrollerar vad redovisningskonsulten(eller vem det nu är som bokför) gjort. En revisor får givetvis inte kontrollera sin egen bokföring och därför kan inte din “revisor” vara “din ekonom” samtidigt. Dock kan någon som vanligtvis även är Revisor även ta uppdrag som t.ex. redovisningskonsult-men inte ha två roller för samma kund. Dessa måste ha en Revisor: I stiftelser, föreningar etc. är det i huvudsak stadgarna som styr om det ska finnas en revisor, vilket också är vanligt. Ett stort aktiebolag ska alltid ha en revisor. Ett AB räknas som stort när minst två av följande gränsvärden överskrids två år i följd. Gränsvärdena är nettoomsättning 3 Mkr, balansomslutning 1,5 Mkr och 3 anställda. Om minst två av gränsvärdena överskrids skall bolaget ha lagstadgad revision. MVH Billy
www.affelin.se www.facebook.com/AffelinBda

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.