Så, sedan 1980-talets början så har det skett ett stort teknikskifte där vi gått från skrivmaskinen till mycket avancerade datorer med mycket stor lagringskapacitet och alltmer avancerade programvaror. Men, nu är säkerheten det som ofta utgör ett stort problem för många företag. Så, för att kunna jobba flexibelt så behöver företagen lägga mycket tid på att ha rätt IT-utrustning med rätt säkerhetsnivå för att skydda företaget och företagets information. I och med framväxten och utvecklingen av Internet, så har vi gått mer och mer mot en snabb och ständig uppkoppling. Forskare runt om i världen har kommit att intressera sig för vad det här får för konsekvenser för den enskilda människan, och hur den mänskliga hjärnan hanterar det här. Adam Gazzaley som forskar vid University of California påpekar bland annat att den mänskliga hjärnan på grund av det här utsätts för en typ av påverkan som hjärnan inte är utvecklad för.

I arbetsliv med en ständig uppkoppling och ständig närvaro så behövs det en tydlig policy på arbetsplatsen kring när du som anställd behöver vara närvarande och bland annat kunna svara på e-post. Det här behöver också gälla dig som är på tjänsteresa utomlands, eftersom det finns en oro för vad denna stress får för konsekvenser. För, tyvärr är det som så att många anställda upplever att dagens informationsteknologi leder till ökad stress. Organisationen Prevent har undersökt hur människor upplever IT i arbetslivet, och de visar på att 25% upplever då att den ökande IT-användningen leder till negativa konsekvenser i form av just ökad stress.

I Sverige har vi ännu inte någon större diskussion kring den här problematiken utan vi bara utgår ifrån att det är att gilla läget och hänga med i IT-utvecklingen. Att en del undersökningar som genomförts visar på att den som inte är ständigt närvarande och kontaktbar riskerar att gå miste om uppdrag eller affärer, ökar tyvärr stressen istället för att hitta en balans mellan arbetstid och fritid. Därför vill vi rekommendera att företagen och personer i arbetsledande ställning lyfter fram det här problemet och diskuterar saken ordentligt med sina anställda och att någon form av gemensam och långsiktigt hållbar policy utarbetas. Dessutom vill vi också lyfta fram hur viktigt det är att företagen hittar robusta och långsiktigt hållbara IT-lösningar som fungerar för ett digitalt och flexibelt arbetsliv, däribland att hålla säkerhetssystemet för servrar och datorer uppdaterade.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.